Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường

12/01/2023
Tăng cường công tác phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác bồi thường
Chiều 11/1, Cục Bồi thường Nhà nước tổ chức Hội nghị Triển khai công tác bồi thường nhà nước năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tham dự Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an… và đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
Xây dựng và phát hành 1.000 cuốn cẩm nang giải quyết bồi thường
Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2022, được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy, đặc biệt là các nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng phụ trách, sự chủ động, tích cực của Lãnh đạo Cục, các đơn vị thuộc Cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch công tác bồi thường nhà nước một cách đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ đề ra.
Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được chú trọng và đạt nhiều kết quả cụ thể như: Cục phối hợp với Tạp chí Dân chủ và Pháp luật xây dựng Số chuyên đề 200 trang “Nâng cao hiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 20217”; phối hợp với đơn vị truyền thông để thực hiện và phát sóng 03 Tọa đàm; Xây dựng và phát hành 1.000 cuốn sách “Cẩm nang giải quyết bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính”.
Trong năm 2022, Cục đã tiếp nhận, xử lý 82 lượt kiến nghị, đơn thư của 59 trường hợp (giảm 10 trường hợp so với cùng kỳ năm 2021); ban hành 85 văn bản giải quyết đối với 56 trường hợp (đạt tỷ lệ 96.4% cao hơn tỷ lệ 93% so với cùng kỳ năm 2021), còn 2 trường hợp Cục đang tiếp tục nghiên cứu giải quyết. Trong đó, đã ban hành 29 văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, 21 văn bản trả lời đơn thư, giải đáp pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, 34 văn bản cung cấp thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. Tiếp và hỗ trợ hướng dẫn 2 lượt công dân tại trụ sở Cục Bồi thường nhà nước.
Tuy nhiên, trong năm 2022, công tác phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường với các cơ quan có liên quan còn tình trạng chưa kịp thời, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của công tác phối hợp nên làm kéo dài thời gian giải quyết đối với một số vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường, giải đáp vướng mắc pháp luật có tính chất phức tạp.
Trong năm 2023, Cục Bồi thường nhà nước xác định một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thực chất, đáp ứng yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án trên phạm vi cả nước.
Cùng với đó, thực hiện rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học ở trong và ngoài Bộ để nghiên cứu lý luận và thực tiễn thi hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Đặc biệt, nghiên cứu “Mô hình trách nhiệm bồi thường nhà nước trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nâng cao hiệu quả công tác bồi thường nhà nước
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác năm 2022 của Cục.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Để công tác bồi thường nhà nước năm 2023 đạt được kết quả cao, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục Bồi thường Nhà nước tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như:
Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, trong đó chú trọng việc thực hiện sơ kết 05 năm thi hành Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017 nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, phát hiện những mô hình hay, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước; nhận diện những bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước nhằm đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Đồng thời, tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý nhà nước về công tác bồi thường; đổi mới căn bản phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Cùng với đó, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị Cục Bồi thường Nhà nước tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường; chú trọng công tác phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường; phối hợp với Tổng Cục thi hành án dân sự rà soát lập danh mục các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước trong lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc trách nhiệm của Bộ Tư pháp để thống nhất giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc này trong năm 2023.
Nhân dịp này, Cục Bồi thường Nhà nước công bố và trao Quyết định khen thưởng năm 2022 của Bộ Tư pháp đối với các tập thể, cá nhân thuộc Cục.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao danh hiệu Chiến sĩ cơ sở cho Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước Nguyễn Văn Bốn.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục.
 
 
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Cục.