Vụ PBGDPL: Nâng cao nhận thức, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

11/01/2023
Vụ PBGDPL: Nâng cao nhận thức, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Sáng 11/01, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, Vụ PBGDPL đã tập trung mọi nguồn lực, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý. Vụ đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong đời sống thực tiễn, hướng tới mục tiêu quản lý coi người dân là trung tâm, chủ thể hưởng thụ chính sách, từ đó tiến hành các hoạt động tham mưu, ban hành hoàn thiện thể chế, hướng dẫn tổ chức, thực hiện. Công tác hoàn thiện thể chế pháp lý của Vụ đã tạo cơ sở để triển khai các nhiệm vụ thống nhất trên toàn quốc và nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước.
Bên cạnh đó, công tác triển khai các lĩnh vực do Vụ quản lý tiếp tục đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, từ đó góp phần đưa công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.
Năm qua, Vụ còn kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho Bộ, ngành, địa phương thông qua việc ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ. Công tác tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng chủ chốt thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, tiếp cận pháp luật tại địa phương được chú trọng góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ.
Qua 10 năm thực hiện, Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động, sự kiện được tổ chức hưởng ứng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trở thành sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, ngày hội của toàn dân, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Thông qua áp dụng công nghệ thông tin, công tác PBGDPL trong năm 2022 vừa qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, từ đó tác động trực tiếp tới việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Bên cạnh các thành quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: hoạt động tham mưu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm so với tiến độ đề ra; công tác phối hợp giữa Vụ với một số đơn vị thuộc Bộ, đơn vị chức năng của một số bộ, ngành đôi lúc còn chậm, chưa kịp thời; khối lượng công việc gia tăng nhưng biên chế không được kịp thời bổ sung khiến cho đội ngũ công chức gặp áp lực, khó khăn trong công việc.  
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích tập thể Vụ PBGDPL đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, tích cực truyền tải ý nghĩa, vai trò của công tác PBGDPL; Tiếp tục đổi mới công tác PBGDPL gắn với việc thực hiện Kế hoạch triển khai Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định 1521; Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành trung ương về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCNVN trong giai đoạn mới.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp liên ngành thực hiện PBGDPL; Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật để huy động các nguồn lực xã hội tham gia các hoạt động này. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số về các lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; triển khai dự án đầu tư công trung hạn “Xây dựng hệ thống thông tin PBGDPL”.
Thứ trưởng cũng đề nghị đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng, triển khai các mô hình hay, cách làm hiệu quả về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; Kịp thời triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV; đẩy mạnh triển khai một số mô hình điểm để nhân rộng trên cả nước.
 
Lê Huy - Trung tâm Thông tin