Văn phòng Bộ Tư pháp: Triển khai các công việc khoa học, đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, có tính dự báo

10/01/2023
Văn phòng Bộ Tư pháp: Triển khai các công việc khoa học, đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, có tính dự báo
Ngày 10/1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Văn phòng năm 2023. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Bộ trưởng Lê Thành Long, cùng tham dự có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ. Về phía Văn phòng Bộ có Chánh Văn phòng Nguyễn Quốc Hoàn, các Phó Chánh Văn phòng: Lê Thu Anh, Đỗ Xuân Quý, Lê Tuấn Phong, Phan Thị Thu Phương cùng các cán bộ, công chức của đơn vị.
Tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Báo cáo tại Hội nghị, Lãnh đạo Văn phòng Bộ cho biết: trong năm 2022, Văn phòng Bộ đã bám sát Chương trình công tác của Bộ, Ngành, ban hành đúng tiến độ Kế hoạch công tác năm của đơn vị và tích cực triển khai ngay từ những ngày đầu năm. Công tác tham mưu, tổng hợp tiếp tục được thực hiện tốt; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiệm vụ trả lời kiến nghị của cử tri, người dân, doanh nghiệp được thực hiện đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng. Công tác chuẩn bị phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phiên họp thường kỳ Chính phủ được thực hiện tốt. 
Công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng triển khai. Văn phòng Bộ đã tham mưu Bộ trưởng ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch CCHC của Bộ Tư pháp năm 2022. Thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Văn phòng Bộ đã thực hiện tốt nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan triển khai tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC của Bộ. 
Văn phòng Bộ tiếp tục theo dõi, đôn đốc thường xuyên để thực hiện đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2022 cũng như các kế hoạch trong 07 lĩnh vực CCHC trọng tâm của Chính phủ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; gắn công tác CCHC với công tác thi đua - khen thưởng…
Trong năm 2022, Văn phòng Bộ đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ bám sát các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Bộ Tư pháp năm 2022 cũng như các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát TTHC, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công tác này tại Bộ. 
 

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu tại Hội nghị
 
Công tác cung cấp thông tin cho báo chí, điểm tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ được thực hiện đều đặn. Công tác tổ chức hành chính, lưu trữ tiếp tục được duy trì, ổn định. Công tác tài chính, kế toán, quản trị được thực hiện kịp thời, phục vụ tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị. Công tác đội xe, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy được thực hiện tốt, chưa để xảy ra sai sót, mất an toàn, an ninh.
Bên cạnh kết quả đạt được nêu trên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 của Văn phòng còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như: việc triển khai một số ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ  chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng đặt ra; hiệu quả đôn đốc, theo dõi các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo bộ giao chưa đạt kết quả như mong muốn; việc truyền tải thông tin về hoạt động của Bộ, ngành đôi khi chưa kịp thời…

Chủ động trong công tác phối hợp
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cho rằng để đạt được những kết quả trên, Văn phòng Bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và toàn thể công chức; đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, triển khai các công việc khoa học; coi trọng công tác theo dõi, đôn đốc, tham mưu đảm bảo chu đáo, kỹ lưỡng, có tính dự báo.
Thứ trưởng đề nghị, năm 2023, Văn phòng Bộ cần thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, điều hành các công việc của Bộ, ngành; Tiếp tục phát huy công tác cải cách hành chính theo hướng thực chất, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt các phần mềm nội bộ, đề án liên quan đến chuyển đổi số; Tăng cường công tác tham mưu theo dõi, quản lý báo chí, xử lý các vấn đề truyền thông từ sớm, từ xa; thực hiện tốt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”; Thực hiện triệt để Kết luận thanh tra của Bộ Công an về bảo vệ bí mật Nhà nước…. 
Thứ trưởng cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ cần phát huy tính chủ động, trách nhiệm trong phối hợp với Văn phòng Bộ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại Hội nghị

Tận dụng tối đa các nguồn thông tin để làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp
Đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng Bộ trong năm vừa qua, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh một số điểm nổi bật như: đã phát huy tính chủ động, cơ bản kịp thời, bao quát được các công việc của Bộ, ngành; chất lượng mỗi lĩnh vực công tác thuộc văn phòng được nâng cao; chỉ số xếp hạng CCHC của Bộ được xếp hạng cao. 
Năm 2023, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ tận dụng tối đa các nguồn thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp giúp Lãnh đạo Bộ và các đơn vị xử lý công việc; chủ động phối hợp tốt với Cục Công nghệ thông tin cũng như các đơn vị để cụ thể hóa công tác chuyển đổi số trực tiếp liên quan đến công việc của Bộ, ngành và của Văn phòng; duy trì chất lượng và xếp hạng CCHC. 
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Đối với công tác truyền thông, phải sử dụng tối đa thông tin chuyên sâu của các đơn vị thuộc Bộ, bám sát các dự án Luật sẽ trình trong năm 2023 và các năm tới; phối hợp thực hiện tốt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”; theo dõi sát phản ánh của báo chí về các hoạt động của Bộ, ngành. 
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng Bộ phát huy vai trò trong tổ chức công việc đảm bảo khoa học, kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị thuộc Bộ nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp với Văn phòng.
Lê Huy - Trung tâm Thông tin