Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp

10/01/2023
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp
Chiều 10/01, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác bổ trợ tư pháp năm 2023. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng đồng chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo kết quả công tác, dưới sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ, đặc biệt của đồng chí Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các đơn vị trong và ngoài Bộ cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị, trong năm 2022, công tác bổ trợ tư pháp được thực hiện một cách hiệu quả và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Cụ thể, công tác xây dựng văn bản, đề án trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tiếp tục được đặt làm nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho hoạt động bổ trợ tư pháp, nhất là thể chế trong lĩnh vực đấu giá, công chứng. Theo đó, trong năm 2022, Cục đã tập trung trình cấp có thẩm quyền ban hành 02 Thông tư và đang xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 04 văn bản, gồm: 02 Hồ sơ đề nghị xây dựng luật, 01 Nghị định và 01 Thông tư.
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng đồng chủ trì Hội nghị.
 
Trong công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tập trung hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; trao đổi, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan để nghiên cứu, đề xuất xử lý nhiệm vụ được giao liên quan đến xây dựng cơ chế để Liên đoàn Luật sư Việt Nam được hưởng chế độ như tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với Cục Công tác phía Nam thành lập Đoàn công tác thực hiện giám sát 02 kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức với gần 3000 thí sinh tham dự.
Xác định việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II là một trong những công việc trọng tâm, ngay từ đầu năm, Cục tiếp tục theo dõi sát tiến độ tổ chức Đại hội của các địa phương và tình hình chuẩn bị Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam; tham mưu cho Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Nội vụ về việc cho ý kiến về Hồ sơ Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II; tham mưu cho Bộ có các văn bản cho ý kiến, đôn đốc, chuẩn bị cho Đại hội. Ngày 17 - 18/12/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ II đã được tổ chức, tới dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Đại hội đã bầu ra 75 Ủy viên Hội đồng công chứng viên toàn quốc, Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch và Ban thường vụ Hiệp hội.
Các công tác khác như thừa phát lại, giám định tư pháp, đấu giá tài sản, trọng tài, hòa giải thương mại, quản tài viên cũng đạt được những kết quả nhất định dưới sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức.
Đáng chú ý, trong năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra của đơn vị tiếp tục được đẩy mạnh, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có hiệu quả, thông qua đó từng bước góp phần chuyển biến về nhận thức và tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp. Tính đến nay, Cục đã hoàn thành 06/06 Đoàn thanh tra chuyên ngành tại các địa phương: Bình Dương (về lĩnh vực đấu giá tài sản), Bà Rịa - Vũng Tàu (về lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản), Lâm Đồng (về lĩnh vực công chứng), TP Hồ Chí Minh (về lĩnh vực luật sư, đấu giá tài sản). Trên cơ sở kết quả thanh tra, tính đến tháng 12/2022, Cục đã ban hành 14 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 225.500.000 đồng. 
Việc chỉ đạo, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các văn bản trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp cho địa phương đã được thực hiện kịp thời, không để tồn đọng, nhất là việc trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân và cử tri; duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính của đơn vị cơ bản được thực hiện tốt. Trong năm 2022, Cục đã giải quyết khoảng 95 kiến nghị địa phương và hướng dẫn nghiệp vụ địa phương, 10 thông tin báo chí, 90 khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong các lĩnh vực quản lý.
 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của Cục Bổ trợ tư pháp trong thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả công tác bổ trợ tư pháp trong năm 2023, Bộ trưởng đề nghị Cục tập trung tham mưu triển khai một số nội dung liên quan trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được nêu tại Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, nhất là trong lĩnh vực luật sư, công chứng, đấu giá tài sản; tiếp tục phát huy hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.
 

Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Lê Xuân Hồng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng. 
 
Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để tạo thuận lợi tối đa, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường phối hợp với các Hiệp hội nghề nghiệp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác bổ trợ tư pháp ngày càng phát triển bền vững.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin