Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp

10/01/2023
Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp
Ngày 9/1, Học viện Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong và ngoài Bộ Tư pháp. Về phía Học viện Tư pháp có Giám đốc Nguyễn Xuân Thu, các Phó Giám đốc: Nguyễn Trường Thiệp, Trương Thế Côn, Nguyễn Minh Hằng.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong năm 2022, Học viện Tư pháp đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ và cơ bản hoàn thành. Trong đó, Học viện đã tập trung hoàn thành xây dựng Đề án “Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp” và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 1115/QĐ-TTg ngày 30/9/2022. Sau khi Đề án được phê duyệt, Học viện đã kịp thời tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong 4 tháng đầu năm nhưng Học viện vẫn tiếp tục hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo năm 2022 với hơn 6.000 học viên được tuyển sinh mới (vượt 84% chỉ tiêu được giao) và tiếp tục đào tạo hơn 8.000 học viên từ năm 2021 chuyển sang. Về kết quả bồi dưỡng, Học viện hoàn thành 100% nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức của Bộ Tư pháp với hơn 1.000lượt học viên (tăng 46% so với năm 2021) và 63 lớp bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội.
Công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu, hồ sơ tình huống, hội thảo, hội nghị khoa học tiếp tục được chú trọng, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được chú trọng, đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật và định hướng phát triển của Học viện.
Công tác hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc, triển khai được nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các đối tác tiềm năng như Dự án EU JULE, UNICEF, UNDP, Cộng hòa Pháp. Học viện Tư pháp đã tranh thủ và sử dụng hiệu quả nguồn tài trợ nước ngoài để hỗ trợ đắc lực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Học viện Tư pháp đã chủ động, tích cực hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào triển khai Dự án ODA hỗ trợ Học viện Tư pháp quốc gia Lào, đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành 100% hoạt động và mục tiêu theo Văn kiện của Dự án.
Bên cạnh kết quả đạt được, Học viện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như kết quả giải ngân kinh phí ngân sách nhà nước rất thấp, một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ.
Biểu dương, ghi nhận những kết quả trên, trong năm 2023, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị Học viện Tư pháp cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm và lộ trình thực hiện cho phù hợp tình hình thực tiễn, tập trung nguồn nhân lực triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1155/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tiếp tục xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”.
Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, đảm bảo chỉ tiêu, tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt; tổ chức thực hiện linh hoạt các phương thức đào tạo, bồi dưỡng tập trung và trực tuyến; tiếp tục triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp học viện đảm bảo chất lượng và hiệu quả, mang tính ứng dụng cao. Tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực triển khai xây dựng học liệu điện tử, bài giảng điện tử phục vụ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến.
Tiếp tục quan tâm, có chế độ, chính sách thỏa đáng để thu hút cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn cao về làm việc tại Học viện, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số.
Cùng với đó, Học viện cần tiếp tục phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục kết thúc Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào theo quy định của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. Đồng thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với đối tác nước ngoài; tìm kiếm mở rộng với các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực đào tạo pháp luật, tư pháp.
Thứ trưởng cũng yêu cầu Học viện Tư pháp cần thực hiện tốt cơ chế tự chủ chi thường xuyên; xây dựng Đề án tự chủ tài chính giai đoạn 2024-2026 của Học viện Tư pháp; tiếp tục khai thác hiệu quả trụ sở Học viện Tư pháp tại Hà Nội và Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động nhằm theo kịp sự phát triển của xã hội, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Học viện cũng như phục vụ tốt công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tốt cho hoạt động giảng dạy theo hình thức trực tuyến.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc thuộc Học viện Tư pháp.
 
 
 
 
 
K.Quy