Cụm Thi đua số IV: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

09/12/2022
Cụm Thi đua số IV: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Chiều 09/12, Cụm Thi đua số IV, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 – Khối các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì với sự tham gia của đại diện đơn vị thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga; lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV; đại diện các Cụm thi đua - Khối các đơn vị thuộc Bộ.
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số IV, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đào Quý Lộc cho biết, trong năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số IV được quan tâm triển khai đồng bộ, từ khâu phát động và đăng ký thi đua trong toàn Cụm đến việc bám sát, cụ thể hoá các chỉ đạo, hướng dẫn về thi đua, khen thưởng của Bộ, công tác đăng ký thi đua được thực hiện một cách dân chủ, công khai với sự tham gia đăng ký của 100% công chức của các đơn vị thuộc Cụm thi đua; nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động về ý nghĩa và vai trò của công tác thi đua khen thưởng ngày càng được nâng cao.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đào Quý Lộc tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022.

Về phương hướng thực hiện các phong trào thi đua, kiểm tra thi đua năm 2023, đồng chí nhấn mạnh cần đảm bảo sự gắn kết giữa công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các đơn vị thuộc Cụm; khắc phục khó khăn, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, ngành Tư pháp phát động ngay từ đầu năm; tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Bộ, Cụm và đơn vị phát động; tăng cường công tác phối  hợp, giao lưu giữa các đơn vị thuộc Cụm trong quá trình triển khai công tác thi đua, khen thưởng.
 
Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV đã phát biểu ý kiến về công tác triển khai phong trào thi đua tại đơn vị. Nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua số IV, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến đề xuất bổ sung việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 Luật vào kết quả thực hiện phong trào thi đua trong lĩnh vực công tác các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.
 
Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga công bố kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV; đồng thời đề nghị các đơn vị cần tiếp tục giữ vững, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước. Thứ trưởng hy vọng, trong năm 2023, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số IV sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chung của toàn ngành Tư pháp.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo đối với Cụm thi đua số IV.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét, lựa chọn Tổng cục Thi hành án dân sự và Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và nghe đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga công bố Quyết định về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua số IV năm 2023; thực hiện giao, nhận nhiệm vụ Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua số IV - Khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2023.
Thay mặt Trưởng Cụm thi đua số IV năm 2023, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Đào Quý Lộc hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích đã đạt được của Cụm thi đua số IV, đưa phong trào thi đua của Cụm tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Kết thúc Hội nghị, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số IV năm 2023.
 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin