Khối cơ quan Tư pháp Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

08/12/2022
Khối cơ quan Tư pháp Trung du và miền núi phía Bắc tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Chiều ngày 07/12, tại Tuyên Quang, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023.
Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương, đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua Khen thưởng, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) 7 tỉnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
 
Bà Nguyễn Thị Thược, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Trưởng khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc phát biểu khai mạc Hội nghị

Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc (Khu vực thi đua) gồm có 14 cơ quan thành viên là Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự 7 tỉnh gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Yên Bái.
Trong năm, nhiều phong trào thi đua đã được các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực hưởng ứng, tích cực tham gia và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Các phong trào thi đua đã tạo động lực các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện tốt vai trò cơ quan tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế của địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có trọng tâm, trọng điểm, ngành tư pháp các địa phương đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin…
Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.
Đến thời điểm báo cáo đã có 1.043/1.182 xã, phường, thị trấn trên địa bàn các tỉnh trong khu vực thi đua đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt 88,24%, trong đó Tuyên Quang đạt 95,65%.
Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện, chất lượng, số lượng vụ việc hòa giải thành tiếp tục tăng, góp phần quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tỉnh trong Khu vực thi đua đã kiện toàn 12.600 tổ hòa giải ở cơ sở với 81.633 hòa giải viên, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành 9.322/11.168 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,47%.
 
Ông Nguyễn Tuyên, Cục trưởng cục THADS tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Sở Tư pháp các tỉnh trong Khu vực thi đua tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Hộ tịch, Luật Quốc tịch, Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch.
Ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung, triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch từ sổ giấy, chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch tại địa phương, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…
Trong năm, Cục THADS các tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, trình tự thi hành án, ra quyết định 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
Cục THADS các địa phương đã thụ lý trên 51.000 vụ, việc, trong đó có 42.245 vụ việc có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong 36.037 vụ, việc (đạt 86,43%). Các việc tổ chức cưỡng chế đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật và an ninh, trật tự tại địa phương, nhiều Cục THADS hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu được giao.
 
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.
Các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực thi đua đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp vào thành công chung của 7 tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như là đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, thời gian tới thủ trưởng các đơn vị trong khu vực quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng.
Thủ trưởng đơn vị phải tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Ngoài các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và các tỉnh phát động, Khu vực thi đua và các Sở Tư pháp, Cục THADS cũng nên phát động phong trào thi đua của mình trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là các nhiệm vụ còn có nhiều khó khăn, thách thức…
Tại Hội nghị, Khu vực thi đua nhất trí bỏ phiếu suy tôn các tập thể được tặng Danh hiệu Cờ thi đua Bộ Tư pháp, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thái Nguyên. Hội nghị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023, trao Cờ đăng cai Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang.

https://baophapluat.vn/