Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022

08/12/2022
Bộ Tư pháp tổng kết việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trong năm 2022
Sáng 08/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06/CP) trong năm 2022. Hội nghị có sự tham dự của các thành viên Tổ công tác thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg và đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
Phát biểu chủ trì Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho biết Đề án 06/CP một đề án rất đặc biệt, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp trong công cuộc chuyển đổi số. Ngay sau khi Quyết định được ban hành, Bộ đã khẩn trương xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác của Bộ, đồng thời ban hành Kế hoạch hành động của Bộ để triển khai thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg, ban hành các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp được giao trong Quyết định 06/QĐ-TTg.
 

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc chủ trì Hội nghị

Trình bày tổng kết tình hình thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ cho biết Tổ công tác của Bộ do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc làm Tổ trưởng đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp, làm việc với các đơn vị chuyên môn để triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng lộ trình tại Đề án 06/CP. Kết quả, tình hình triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg được báo cáo đều đặn tại các cuộc họp giao ban Lãnh đạo Bộ, giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ hàng tháng.
Trong năm 2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức khoảng 40 Đoàn công tác do Lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn làm việc tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, trao đổi và tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn của địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.
 

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Phạm Đức Dụ trình bày Báo cáo tổng kết

Ngày 09/06/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động của Bộ triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg để đánh giá các kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề ra giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trên cơ sở đó, Bộ cũng đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết toàn quốc về tình hình thực hiện Đề án 06/CP với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ và Sở Tư pháp các địa phương.
Việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Bộ Tư pháp trong năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: hoàn thành 7/7 nhiệm vụ và các nhiệm vụ phát sinh về hoàn thiện thể chế, chính sách; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư…
Để Bộ Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định 06/QĐ-TTg, Cục Công nghệ thông tin đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 như: tiếp tục ưu tiên triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu hộ tịch và Dự án Đầu tư Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp; tăng cường bám sát cơ sở để tháo gỡ vướng mắc, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao, bố trí nguồn lực hỗ trợ địa phương trong triển khai các Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu; tăng cường tuyên truyền đối với khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khảo sát phản ánh của người dân về khó khăn, hạn chế liên quan đến quy trình nghiệp vụ trong triển khai dịch vụ công, nghiên cứu cắt giảm, rút gọn giấy tờ trong các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ khi sử dụng dữ liệu dân cư.
Bên cạnh đó, trong năm 2023, Bộ Tư pháp còn có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Công an để kết nối Cơ sở dữ liệu quốc tịch, Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu về các tổ chức hành nghề công chứng, Cơ sở dữ liệu Trợ giúp pháp lý, Cơ sở dữ liệu Thi hành án dân sự và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thực hiện đề án.
Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc yêu cầu Cục Công nghệ thông tin theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai các nhiệm vụ được giao theo tiến độ Đề án; chủ trì, phối hợp các đơn vị đôn đốc địa phương cung cấp các dịch vụ công thiết yếu hiệu quả; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi chia sẻ, kết nối dữ liệu; đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan bố trí nguồn lực triển khai các nhiệm vụ được giao của Đề án 06, kiện toàn cơ cấu tổ chức đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin, tăng cường công tác truyền thông…

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị
Đại diện các đơn vị phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Lê Huy - Trung tâm Thông tin