Bình xét sự kiện Tư pháp nổi bật năm 2022

07/12/2022
Bình xét sự kiện Tư pháp nổi bật năm 2022
Sáng 7/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì phiên họp Hội đồng bình xét sự kiện nổi bật của Ngành Tư pháp.
Theo Báo cáo về công tác bình xét các sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp, tính đến ngày 01/12/2022, Văn phòng Bộ đã nhận được văn bản đề xuất của 70 đơn vị gửi Công văn đề xuất sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp với 81 sự kiện, trong đó có: 20 đơn vị thuộc Bộ; 07 tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 28 Sở Tư pháp; 15 Cục Thi hành án dân sự. So với năm 2021, số lượng các đơn vị đề xuất sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp giảm từ 85 cơ quan, đơn vị xuống còn 70 cơ quan đơn vị, tuy nhiên, số lượng các sự kiện nổi bật được đề xuất lại tăng lên. Các sự kiện nổi bật năm 2022 chủ yếu tập trung vào lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và cải cách thủ tục hành chính, trong đó sự kiện về phổ biến, giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị đề xuất nhiều nhất.
 

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc họp bình xét sự kiện Tư pháp nổi bật năm 2022
 
Trong thời gian tới, Văn phòng Bộ sẽ gửi lấy ý kiến Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức thăm dò dư luận về các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; chỉnh lý, gửi xin ý kiến Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tư pháp; báo cáo tập thể Lãnh đạo Bộ Tư pháp cho ý kiến và trình Bộ trưởng ký ban hành Quyết định công bố các sự kiện nổi bật năm 2022 của Ngành Tư pháp. Văn phòng Bộ dự kiến sẽ công bố các sự kiện nổi bật hàng năm của Ngành Tư pháp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 31/12.
 

Đại diện các đơn vị làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại cuộc họp.
 
Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng bình xét đã nghiêm túc trao đổi, thảo luận, đưa ý kiến đối với tiêu đề, nội dung sự kiện và thứ tự ưu tiên sắp xếp các sự kiện.
Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cơ bản đồng ý với các ý kiến đề xuất các sự kiện ngành Tư pháp, đồng thời đánh giá các sự kiện đưa ra đã gắn liền với các sự kiện lớn, trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị rà soát tiêu đề và nội dung các sự kiện được đề xuất, phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo các sự kiện nổi bật của ngành Tư pháp.  
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin