Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

02/12/2022
Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm việc với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận
Ngày 2/12, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Mai Lương Khôi làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Thuận.
Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh Ninh Thuận, trong năm 2022, hoạt động của các cơ quan THADS tỉnh này có nhiều kết quả thiết thực. Theo đó, đã thi hành xong 3.987 việc, tăng 326 việc, tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2021; đạt tỷ lệ 83,76%, tăng 7,36% so với cùng kỳ năm 2021; vượt 1,26% so với chỉ tiêu của Tổng cục THADS giao.
Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi biểu dương các kết quả và thành tích đạt được; đồng thời, chia sẻ những khó khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ với Cục THADS tỉnh Ninh Thuận.
Đối với công tác THADS những năm tiếp theo, Thứ trưởng Mai Lương Khôi dự báo số việc và tiền thụ lý sẽ tiếp tục tăng, nhất là về tiền. Do đó, Thứ trưởng yêu cầu Cục THADS tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục nghiêm túc tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
 

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi làm việc (ảnh: Nguyễn Vương).
 
Cụ thể, một là, tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chỉ đạo đối với công tác THADS; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ ngày 29/3/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm THADS, theo dõi thi hành án hành chính giai đoạn 2022 - 2026.
Hai là, tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác THADS, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm thi hành hiệu quả phần tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng, thu hồi nợ của các tổ chức tín dụng, giảm thiểu vi phạm trong hoạt động THADS; tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian, đúng quy định của pháp luật.
Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ chấp hành viên, công chức làm công tác THADS, bảo đảm vững chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu quả; tổ chức thực hiện các giải pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm, trong đó đặt trọng tâm xây dựng và thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, sai phạm trong THADS đến từng cơ quan, từng công chức của cơ quan THADS.
Việc thi hành các vụ việc liên quan đến thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước, khoản nợ của các tổ chức tín dụng, các vụ việc phức tạp, kéo dài… được tập trung giải quyết; công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương tiếp tục được phát huy, đạt được nhiều kết quả tích cực…
Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác THADS, thi hành án hành chính, trong đó trọng tâm kiểm tra, giám sát đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, thu hồi nợ cho các tổ chức tín dụng, công tác xác minh, phân loại án, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án; kiểm soát chặt chẽ, phòng ngừa vi phạm đối với tất cả các khâu của quá trình THADS, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng trong THADS, thi hành án hành chính.
Năm là, chủ động tổ chức triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đối với các trụ sở cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ, tuân thủ các quy định của pháp luật, gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị, chủ đầu tư trong thực hiện dự án; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong triển khai kế hoạch đầu tư công.
Sáu là, củng cố, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp liên ngành tại địa phương, bảo đảm nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng; chủ động tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, bộ, ngành liên quan đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh.
Bảy là, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giáo dục thuyết phục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật THADS; kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về hoạt động THADS, thi hành án hành chính tạo sự ủng hộ của cán bộ, công chức và nhân dân đối với các công tác này; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động THADS.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Mai Lương Khôi nhấn mạnh: “Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm qua, với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể đội ngũ công chức, người lao động, tôi tin tưởng chắc chắn rằng các cơ quan THADS tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới sẽ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

 

baophapluat.vn