Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực con nuôi quốc tế

08/12/2022
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực con nuôi quốc tế
Sáng 8/12, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp bà Michelle Bernier-Toth - Cố vấn đặc biệt về trẻ em của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Chào mừng bà Michelle Bernier-Toth đến thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc vui mừng cho biết mối quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố và phát triển tốt đẹp thông qua việc trao đổi cởi mở, thẳng thắng cùng nhau giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết nuôi con nuôi giữa hai nước. Đồng thời, Thứ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan thẩm quyền Hoa Kỳ trong việc đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em Việt Nam được nhận làm con nuôi ở Hoa Kỳ. 
 

 
Thứ trưởng chia sẻ thêm, để đẩy mạnh nghiên cứu gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Chính phủ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch chuẩn bị gia nhập Công ước giai đoạn 2018 – 2021, tập trung vào các nhiệm vụ: rà soát, đánh giá để đề nghị bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước; rà soát, đánh giá chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan; nâng cao trình độ cho các cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Công ước; tuyên truyền, phổ biến Công ước đến tất cả người dân, xã hội. Thứ trưởng mong muốn Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật để Việt Nam gia nhập và thực thi được Công ước La Hay năm 1980 về Khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em, tập trung nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước và tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về Công ước.
Đánh giá cao sự phát triển của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực con nuôi quốc tế, bà Michelle Bernier-Toth nhấn mạnh việc tham gia Công ước La Hay năm 1993 về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế sẽ tạo nền tảng để hai Bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này. Bà khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện, triển khai hiệu quả Công ước La Hay về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế nhằm đảm bảo lợi ích tốt nhất của trẻ em, đồng thời cam kết sẽ hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu, gia nhập Công ước La Hay năm 1980 về Khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em.
 
 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin