Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua

28/11/2022
Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổng kết công tác thi đua
Ngày 28/11, tại tỉnh Sơn La, Khu vực thi đua Khối cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Lê Hồng Minh; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự (THADS) 7 tỉnh khu vực miền núi biên giới phía Bắc.
Khu vực thi đua Khối các quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm 14 đơn vị thành viên (7 Sở Tư pháp, 7 Cục THADS). Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, UBND các tỉnh, phong trào thi đua của các đơn vị trong Khu vực đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời, đi vào chiều sâu với mục tiêu, giải pháp trọng tâm, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao. Các phong trào thi đua được triển khai trong năm đã có tác động tích cực đến chất lượng, kết quả công tác tư pháp, THADS trong khu vực.
Trong năm, các đơn vị trong khu vực đã ban hành trên 130 văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều phong trào thi đua đã được các cơ quan tư pháp, THADS trong khu vực hưởng ứng, tích cực tham gia và gặt hái nhiều kết quả. Các cơ quan tư pháp địa phương đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã; kiện toàn đội ngũ hòa giải viên cơ sở. Các cơ quan tư pháp trong cụm đã tổ chức 27.430 hội nghị, cuộc tuyên truyền pháp luật, cho hơn 1,8 triệu lượt người; cấp phát 410.870 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; các tổ hòa giải viên tiếp nhận và hòa giải thành công 2.754/3.247 đạt tỷ lệ 85%....
Cùng với đó, công tác quản lý Nhà nước về hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký biện pháp bảo đảm bồi thường Nhà nước; trợ giúp pháp lý được triển khai đồng bộ và thu nhiều kết quả. Trong năm đã thực hiện thụ lý trên 27.00 vụ, việc, có 24.196 vụ việc có điều kiện thi hành và đã giải quyết xong 21.698 vụ, việc (đạt 89,68%), nhiều Cục THADS hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu được giao.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023
 
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong năm vừa qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sự quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tạo ra sự chia sẻ, thấu hiểu và đoàn kết hỗ trợ nhau, góp phần động viên, nhân rộng những điển hình tiên tiến, cách làm hay của các đơn vị, địa phương. Có thể nói, các Sở Tư pháp, Cục THADS trong khu vực thi đua đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đóng góp vào thành công chung của 7 tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị cũng như là đóng góp hiệu quả vào kết quả công tác tư pháp chung của cả nước.
Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, thời gian tới thủ trưởng các đơn vị trong khu vực quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức đúng về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong động viên, huy động nguồn lực, tạo khí thế làm việc hiệu quả, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, các đoàn thể quần chúng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thực chất, thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác.
Ký kết giao ước thi đua năm 2023      
 
Cùng với đó, các phong trào thi đua phải được triển khai tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, những lãnh đạo, nhất là thủ trưởng đơn vị phải tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua; ngoài các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và các tỉnh phát động, Khu vực thi đua và các Sở Tư pháp, Cục THADS cũng nên phát động phong trào thi đua của mình trên cơ sở lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp với điều kiện cụ thể để thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ công tác, nhất là các nhiệm vụ còn có nhiều khó khăn, thách thức.
Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh trong khu vực, với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, năm 2023, công tác tư pháp, THADS của các tỉnh trong Khu vực các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp.
Tại Hội nghị, Khu vực thi đua khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc nhất trí bỏ phiếu suy tôn tập thể được tặng Danh hiệu Cờ thi đua Bộ Tư pháp; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai. Tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023; trao Cờ đăng cai Cụm trưởng Khu vực khối các cơ quan tư pháp các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2023 cho Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
Quốc Định
 

baophapluat.vn