Cụm Thi đua số I: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

25/11/2022
Cụm Thi đua số I: Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022
Chiều 25/11, Cụm Thi đua số I, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 - Khối các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì với sự tham gia của đại diện đơn vị thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga; đại diện các Cụm thi đua số I, II, III, IV – Khối các đơn vị thuộc Bộ.
Tổng kết phong trào thi đua năm 2022 của Cụm thi đua số I, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Huy Hùng cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các đơn vị thuộc Cụm cùng sự nỗ lực phấn đấu của các Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, Cụm thi đua số I đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của Bộ, ngành Tư pháp. Công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số I đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, được các đơn vị thành viên triển khai bài bản từ khâu phát động đến khâu đăng ký thi đua và tổ chức thực hiện. Nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến; tỷ lệ cá nhân, đơn vị đăng ký các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp, Cờ thi đua ngành Tư pháp tăng cao.
 

Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính Phan Anh Tuấn trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết
 
Về phương hướng thực hiện các phong trào thi đua, kiểm tra thi đua năm 2023, đồng chí nhấn mạnh cần quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện đầy đủ, có chất lượng các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành Tư pháp phát động, gắn kết chặt chẽ nội dung của phong trào thi đua của Cụm với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị thuộc Cụm; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I trong triển khai các phong trào thi đua và triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn, tạo mối quan hệ đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa các đơn vị trong Cụm.
 

Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung phát biểu tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I đã phát biểu ý kiến về công tác triển khai phong trào thi đua tại đơn vị. Nhất trí với dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua số I, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung đề xuất bổ sung đánh giá tác động của các cuộc thanh tra, kiểm tra đến công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I.
 
Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga phát biểu tại Hội nghị
 
Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga đề xuất cần phát triển thêm phong trào thi đua mang tính đặc thù chung cho Cụm, đồng thời công bố kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1.
Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I, đồng thời đề nghị các đơn vị cần tiếp tục giữ vững, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, tổ chức, triển khai công việc là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phát hiện, giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp, cá nhân và các tập thể nổi bật. Thứ trưởng hy vọng, trong năm 2023, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chung của toàn ngành Tư pháp.
 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bình xét, lựa chọn Văn phòng Bộ Tư pháp là tập thể có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” và nghe đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga công bố Quyết định về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua số I năm 2023; thực hiện giao, nhận nhiệm vụ Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ năm 2023.
Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Đặng Minh Quân phát động phong trào thi đua năm 2023
 
Thay mặt Trưởng Cụm thi đua số I năm 2023, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Đặng Minh Quân hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích đã đạt được của Cụm thi đua số I trong năm 2022, hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I.
Cụm thi đua số I khối các đơn vị thuộc Bộ có 8 đơn vị gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua -  Khen thưởng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, Cục Công tác phía nam và Thanh tra Bộ. Trưởng Cụm thi đua số I là đồng chí Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính, Phó Trưởng Cụm là đồng chí Chánh Thanh tra bộ Tư pháp. 
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin