Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 qua ảnh

25/11/2022
Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 qua ảnh
Cụm Thi đua số I, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 - Khối các đơn vị thuộc Bộ. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi chủ trì với sự tham gia của đại diện đơn vị thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga; đại diện các Cụm thi đua số I, II, III, IV – Khối các đơn vị thuộc Bộ.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 và ký giao ước thi đua năm 2023 - Khối các đơn vị thuộc Bộ


Cục trưởng
Cục Kế hoạch – Tài chính Phan Anh Tuấn khen ngợi Cụm thi đua số I đã thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị và của Bộ, ngành Tư pháp


Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Trần Quốc Hoàn 
phát biểu ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua số I


Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bùi Thị Thủy phát biểu ý kiến tại Hội nghị


Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đỗ Xuân Lân đề nghị bổ sung thêm các thành tích, hoạt động của Văn phòng Đảng – Đoàn thể vào Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cụm thi đua số I


Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin Tạ Thành Trung đề xuất bổ sung đánh giá tác động của các cuộc thanh tra, kiểm tra đến công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I.


Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam 
Trần Hoài Phú phát biểu ý kiến về công tác triển khai phong trào thi đua tại đơn vị


Phó Tổng biên tập Tạp chí dân chủ và Pháp luật Trần Hoàng Hưng - Đại diện cụm thi đua số II phát biểu tại Hội nghị


Phó Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia Lương Nhân Hòa – Đại diện cụm thi đua số III phát biểu tại Hội nghị


Chánh Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự Phan Huy Hiếu  – Đại diện cụm thi đua số IV phát biểu tại Hội nghị


Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga đề xuất cần phát triển thêm phong trào thi đua mang tính đặc thù chung cho Cụm, đồng thời công bố kết quả chấm điểm xếp hạng thi đua các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1


Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi  đề nghị các đơn vị cần tiếp tục giữ vững, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; xác định đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin vào
 quản lý, tổ chức, triển khai công việc là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phát hiện, giới thiệu các tấm gương điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp, cá nhân và các tập thể nổi bật


Thay mặt Trưởng Cụm thi đua số I năm 2023, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp Đặng Minh Quân hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy các thành tích đã đạt được của Cụm thi đua số I trong năm 2022, đồng thời hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng và sự phối hợp của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I


Thứ trưởng Mai Lương Khôi trao Quyết định về việc cử Trưởng, Phó trưởng Cụm thi đua số I năm 2023
Đại diện các đơn vị thuộc Cụm thi đua số I ký giao ước thi đua năm 2023


Thứ trưởng Mai Lương Khôi chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị
Anh Thư, Lê Huy - Trung tâm Thông tin