Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở

26/11/2022
Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở
Sáng ngày, 25/11/2022 tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Về phía tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao
Theo ông Trần Minh Thắng – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum, các đơn vị trong Khu vực thi đua các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã tổ chức phát động thi đua, ký giao ước thi đua; đề ra nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và khu vực thi đua. Đặc biệt, các cơ quan Tư pháp trong khu vực thi đua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp được giao năm 2022.
 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chứng kiến lễ ký kết giao ước thi đua năm 2023 của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên
 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá cao kết quả công tác của các cơ quan Tư pháp đạt được trong bối cảnh năm 2022, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho ngành Tư pháp nặng nề hơn, với những yêu cầu cao hơn. Trong điều kiện ngành Tư pháp còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, song các cơ quan tư pháp trong khu vực đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đến nay hầu hết đều cơ bản đã hoàn thành Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2022.
Theo đó, các cơ quan tư pháp đã tích cực tham mưu giúp HĐND, UBND tỉnh xây dựng, thẩm định các văn bản QPLL về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19 với khối lượng văn bản rất lớn (thẩm định 579 lượt văn bản và góp ý 1.692 dự thảo văn bản). Chất lượng thẩm định, góp ý văn bản ngày càng chuyên sâu, được HĐND, UBND tỉnh đánh giá cao.
Công tác PBGDPL có nhiều đổi mới, đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức phổ biến, chú trọng tuyên truyền, PBGDPL tới tận cơ sở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, góp phần ổn định an ninh, trật tự tại địa phương
Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực hành chính tư pháp, QLXLVPHC & TDTHPL được triển khai kịp thời, đúng quy định. Chú trọng thanh tra, kiểm tra xử lý các lĩnh vực thu hút sự quan tâm của dư luận nhất là trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, an toàn thực phẩm, giáo dục, đấu giá tài sản...
Công tác trợ giúp pháp lý đã đến gần hơn với nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Trong năm 2022, Trung tâm TGPL Nhà nước các tỉnh thực hiện 3.294 vụ việc, trong đó nổi bật là Bình Định chiếm hơn 1/3 số vụ việc được TGPL trong Khu vực thi đua;
Công tác CCHC, cung cấp Dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc được tăng cường. Nhiều TTHC trong lĩnh vực tư pháp đã đạt mức Dịch vụ công cấp độ 4.
Trong công tác THADS, thi hành án hành chính: Cả 08/08 đơn vị đều hoàn thành và vượt cả 02 chỉ tiêu mà Bộ, Tổng cục THADS giao, tiêu biểu là THADS hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Một số vụ việc phức tạp, kéo dài trong nhiều năm đã được giải quyết dứt điểm, việc xử lý, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời; không để phát sinh vụ việc phức tạp, kéo dài mới.
Có thể thấy, các cơ quan tư pháp trong khu vực ngày càng tích cực tham gia sâu rộng vào các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa phương. Các ý kiến pháp lý mà cơ quan tư pháp tham mưu đã được HĐND, UBND các tỉnh đánh giá cao, tiếp thu và có chỉ đạo phù hợp.
Về thực hiện phong trào thi đua: Các phong trào thi đua được triển khai và thực hiện với sự hăng hái, tích cực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Khu vực. Nội dung thi đua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thể hiện qua những kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực công tác của từng đơn vị trong Khu vực thi đua, góp phần cùng toàn ngành Tư pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao.
Bên cạnh việc đánh giá cao những thành tích các đơn vị thi đua đã đạt được thì Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thi đua tại khu vực mà các đơn vị cần lưu ý khắc phục.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát
Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh một số nhiệm vụ các đơn vị cần thực hiện tốt trong thời gian sắp tới:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng; trọng tâm là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.
Hai là, kịp thời quán triệt và thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, trong đó những điểm mới của Luật Thi đua khen thưởng vừa được Quốc hội thông qua. Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở các khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong lĩnh vực công tác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong đơn vị, toàn ngành và cộng đồng.
Ba là, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Bộ, ngành Tư pháp và Khu vực phát động; chủ đề thi đua được phát động cần có mục tiêu cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Bốn là, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng đồng thời tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, Thứ trưởng tin tưởng rằng năm 2023 tới đây, công tác tư pháp, THADS của Khu vực sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả thiết thực hơn năm 2022, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như chương trình công tác của ngành Tư pháp.

https://baophapluat.vn/