Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tham dự Tọa đàm về chế định vật quyền trong Bộ luật Dân sự tại Cộng hòa Liên bang Đức

05/04/2011
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp tham dự Tọa đàm về chế định vật quyền trong Bộ luật Dân sự tại Cộng hòa Liên bang Đức
Trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động năm 2011 thuộc Chương trình hợp tác 3 năm thực hiện Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức Tọa đàm khoa học về chế định vật quyền trong Bộ luật Dân sự tại vùng Fischbachau, bang Bayern, CHLB Đức từ ngày 27/3/2011 đến ngày 02/4/2011.

Đoàn công tác Việt Nam gồm có ông Dương Đăng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp - Trưởng Đoàn cùng các thành viên là những cán bộ đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, trường Đại học Luật Hà Nội. Về phía CHLB Đức có sự tham gia của ông Christian Hueck, Giám đốc Quỹ IRZ; bà Angela Schmeink, trợ lý Quỹ IRZ và các chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp CHLB Đức.

Tại Tọa đàm, ông Dương Đăng Huệ đã giới thiệu khái quát về tiến độ, dự kiến nội dung và phạm vi sửa đổi cơ bản Bộ luật Dân sự năm 2005 của Việt Nam, đồng thời cũng đưa ra những vấn đề phía Việt Nam quan tâm trong quá trình sửa đổi, bổ sung phần tài sản và sở hữu của Bộ luật Dân sự năm 2005 (các nguyên tắc cơ bản của vật quyền, sở hữu và các hình thức sở hữu trong Bộ luật Dân sự, chiếm hữu và các loại vật quyền hưởng dụng, quyền ưu tiên, vật quyền bảo đảm. Các chuyên gia Đức cũng nhất trí đây là những vấn đề cốt lõi của vật quyền, Việt Nam cần có những nghiên cứu cơ bản nếu định hướng sửa đổi, bổ sung phần tài sản và sở hữu trong Bộ luật Dân sự năm 2005 thành chế định Vật quyền. Trên cơ sở đó, các chuyên gia Đức và Việt Nam đã cùng nhau làm rõ nội hàm khoa học các nguyên tắc cơ bản của vật quyền (đặc biệt nguyên tắc trừu tượng và tách biệt), nguyên tắc quy định hình thức sở hữu trong Bộ luật Dân sự, mục đích, nội dung về chiếm hữu, các loại vật quyền theo quy định Bộ luật Dân sự Đức (đặc biệt vật quyền hưởng dụng, quyền ưu tiên, quyền địa dịch và vật quyền bảo đảm), kinh nghiệm của CHLB Đức trong xây dựng và thi hành quy định về vật quyền trong Bộ luật Dân sự, vận dụng bình luận một số quy định có liên quan trong Bộ luật Dân sự của Việt Nam và định hướng sửa đổi.

Kết quả, Tọa đàm đã được các chuyên gia hai bên đánh giá có ý nghĩa rất lớn trong hình thành cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng chế định vật quyền ở Việt Nam, cũng như xây dựng Dự thảo về vật quyền trong Bộ luật Dân sự sửa đổi.

Tại Tọa đàm, hai bên cũng đã trao đổi về kế hoạch hợp tác của IRZ với Bộ Tư pháp về Dự án sửa đổi cơ bản của Bộ luật Dân sự. Ông Hueck, Giám đốc IRZ khẳng định, sẵn sàng hợp tác dài hạn với Bộ Tư pháp Việt Nam trong thực hiện Dự án Luật này, đại diện của IRZ cũng đề nghị phía Việt Nam nghiên cứu đề xuất cụ thể chương trình, nội dung và phương thức hợp tác giữa hai bên trong năm 2011 và các năm tiếp theo.