Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ phát triển đất nước

14/01/2022
Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ phát triển đất nước
Sáng 14/1, Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Triển khai công tác năm 2022. Chủ trì Hội nghị là Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Lãnh đạo, đại diện các đơn vị thuộc Bộ.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ TCCB) Phan Thị Hồng Hà cho biết, năm 2021, Vụ TCCB đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao với khối lượng công việc tăng khoảng 20% so với năm 2020 và khoảng 30% so với Kế hoạch năm 2021. Trong đó, nhiều mặt công tác đã đạt được những kết quả rõ nét: công tác xây dựng văn bản, đề án với số lượng văn bản lớn (gấp 2 lần so với năm trước), nhiều văn bản mang tính chiến lược tác động trực tiếp tới quy mô tổ chức của ngành.

Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chức năng hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ được triển khai bài bản, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, đáp ứng đúng yêu cầu phát triển của Bộ, ngành. Việc theo dõi, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp địa phương có sự đổi mới, quyết liệt, sát sao hơn. Công tác quản lý cán bộ tiếp tục được tăng cường, thực hiện chặt chẽ, nền nếp, đề cao đạo đức công chức và văn hóa công vụ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục bám sát yêu cầu của vị trí việc làm, chú trọng xây dựng và hình thành đội ngũ chuyên gia trong một số lĩnh vực công tác trọng yếu của Bộ, ngành Tư pháp…

Tương tự, năm 2021, Văn phòng Đảng – Đoàn thể cũng hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác. Theo Phó Chánh văn phòng Đảng – Đoàn thể Cao Xuân Thuỷ, năm 2021, mặc dù khối lượng công việc rất lớn, nhiều nhiệm vụ mới, đột xuất phát sinh trong khi chỉ có 6 công chức nhưng tập thể Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức chỉ tiêu.

Cụ thể, công tác Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành với nhiều điểm mới khởi sắc, ngày càng đi vào nề nếp. Công tác công đoàn được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ và chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cấp trên với phương châm hướng về cơ sở, bám sát và bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; chăm lo tốt hơn đời sống của công đoàn viên, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Công tác đoàn và phong trào thanh niên có nhiều đổi mới, nội dung, hình thức hoạt động đa dạng, phong phú hơn. Công tác xã hội, thiện nguyện, các hoạt động thể thao được chú trọng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; tích cực đóng góp vào các phong trào đền ơn đáp nghĩa vì người nghèo; phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ…

Tiếp tục xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân

Trong năm 2022, Vụ TCCB tiếp tục tham mưu với Lãnh đạo Bộ hoàn thiện thể chế, đề án, văn bản về kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng… Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; tạo môi trường, điều kiện làm việc để thúc đẩy đổi mới sáng tạo; có cơ chế lựa chọn, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội thành trường trọng điểm về đào tạo pháp luật; xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp…

Trong năm 2022, Văn phòng Đảng – Đoàn thể tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu xây dựng chương trình, chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các phiên họp Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội theo Điều lệ, Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Tham mưu, giúp Đảng ủy Bộ triển khai đồng bộ và toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Đảng; Tham mưu Đảng ủy Bộ chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối; Tham mưu công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh triển khai nhiệm vụ công tác đoàn và phong trao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Vụ Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng – Đoàn thể đã đạt được trong năm qua. Bộ trưởng cũng nhất trí với kế hoạch trọng tâm năm 2022 của 2 đơn vị trong Báo cáo.

Đối với Vụ TCCB, Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2022, Vụ cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các đề án đang thực hiện. Cụ thể, tham mưu xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 96/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. Nghị định mới thay thế Nghị định 96 sẽ có quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị thuộc Bộ.

Bên cạnh đó, Vụ TCCB cần xây dựng các đề án vị trí việc làm, bản mô tả và khung năng lực vị trí khi có Nghị định mới. Sắp xếp đội ngũ cán, bộ công chức sau khi có Nghị định thay thế Nghị định 96; Tham mưu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong công tác của Bộ; Tiếp tục tham mưu, rà soát, kiện toàn lãnh đạo các đơn vị phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác của các đơn vị thuộc Bộ. Triển khai và thực hiện ngay từ đầu quy định về công tác quy hoạch cán bộ…

Đối với Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Bộ trưởng đề nghị tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa những việc Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã giao; Tiếp tục duy trì, phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được. Bên cạnh đó, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng – Đoàn thể tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Vụ tổ chức cán bộ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp chuẩn bị tốt cho các đại hội sắp diễn ra: Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội cựu chiến binh Bộ nhiệm kỳ 2022 – 2027 và các nhiệm vụ sau Đại hội gắn với triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội…

Hồng Mây