Tạo yên tâm cho Lãnh đạo Bộ phụ trách về mọi mặt

14/01/2022
Tạo yên tâm cho Lãnh đạo Bộ phụ trách về mọi mặt
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo yên tâm cho Lãnh đạo Bộ phụ trách về mọi mặt từ công tác chuyên môn đến kỷ cương, kỷ luật công tác, sự đoàn kết trong nội bộ.

Chiều 13/1, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh và Cục trưởng Đặng Thanh Sơn đồng chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (QLXLVPHC&TDTHPL).

Báo cáo công tác của Cục cho biết: So với năm 2020, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, năm 2021 cũng được đánh giá là năm có khối lượng công việc rất lớn, nội dung phức tạp, đặc biệt trong công tác xây dựng thể chế, cùng với đó là sự ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19,... song với tinh thần nỗ lực vượt khó, chủ động, sáng tạo, khẩn trương, bài bản trong triển khai Kế hoạch công tác, về cơ bản, Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã đảm bảo đáp ứng về tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch đề ra.

Trong đó, Cục đã tiếp tục thực hiện hiệu quả “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức THPL” giai đoạn năm 2018-2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức THPL. Tăng cường công tác TDTHPL, gắn với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính; tập trung vào các lĩnh vực thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận, lĩnh vực được xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Không những thế, đã tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC; bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này. Triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ giao về cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) trong năm 2021 theo Nghị quyết số 02/NQ-CP…

Nhìn chung, việc thực hiện các nhiệm vụ được giao về cơ bản đã được Cục nỗ lực cố gắng chỉ đạo triển khai quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã chủ động đề ra các giải pháp đồng bộ, tích cực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc thực hiện Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao nói chung và các hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức hội nghị, hội thảo, kiểm tra, tập huấn nói riêng bị gián đoạn, hoãn, ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ, công việc chậm tiến độ so với yêu cầu do thiếu nguồn nhân lực, cần được quan tâm bổ sung trong năm 2022.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá Cục QLXLVPHC&TDTHPL là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo yên tâm cho Lãnh đạo Bộ phụ trách về mọi mặt từ công tác chuyên môn đến kỷ cương, kỷ luật công tác, sự đoàn kết trong nội bộ. Theo Thứ trưởng, Cục đã khẳng định được vị thế của ngành Tư pháp trong quản lý công tác XLVPHC&TDTHPL.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Cục đã đoàn kết, nhất trí triển khai đồng bộ khối lượng công việc khổng lồ, chất lượng công tác thẩm định có thể xem là đơn vị giữ vị trí số 1 của Bộ luôn. Nhưng năm qua, Cục chưa phối hợp ban hành được hết các nghị định quy định về XLVPHC, quá trình thẩm định cần nghiêm ngặt nhưng cũng không nên khắt khe quá về hồ sơ, thủ tục, ảnh hưởng đến tiến độ của việc ban hành đến tất cả các Nghị định về XLVPHC.

Cho rằng năm 2022 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Thứ trưởng đề nghị Cục xây dựng kế hoạch công tác bám sát kế hoạch công tác của ngành Tư pháp, Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. Cùng với đó, tập trung phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện các Nghị định quan trọng quy định về XLVPHC, tổ chức tập huấn các Nghị định sau khi được Chính phủ ban hành, bảo đảm triển khai toàn diện Luật XLVPHC.

Cục cũng cần tham mưu đề xuất Lãnh đạo Bộ giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong công tác TDTHPL; hỗ trợ đơn vị thuộc Bộ tham gia xây dựng Luật Tư pháp cho người chưa thành niên… Hơn nữa, Thứ trưởng mong lãnh đạo Cục quan tâm tạo không khí làm việc vui tươi, gần gũi hơn, phát huy sở trường, năng lực chuyên môn của các cán bộ.

T.Quyên