Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

13/01/2022
Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao
Sáng ngày 13/1, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Vụ CVĐCXDPL) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2022. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu và Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị, có đại diện của Vụ Pháp luật Văn phòng Chính phủ, Vụ Pháp chế các Bộ: Tài chính, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp Hà Nội, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ và toàn thể công chức của Vụ CVĐCXDPL.
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ CVĐCXDPL Võ Văn Tuyển cho biết, trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của dịch đã có những tác động trực tiếp tới tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ; tuy nhiên, với sự chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Bộ cùng sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của tập thể Lãnh đạo Vụ và công chức trong Vụ, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan, Vụ CVĐCXDPL đã linh hoạt trong cách thức triển khai và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Về quản lý nhà nước về công tác xây dựng pháp luật: Vụ đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 04/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 83-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW…
Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế: Vụ đã xây dựng trình Chính phủ, trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ; xây dựng Thông tư hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính (TTHC) trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và soạn thảo dự án, dự thảo VBQPPL…
Về quản lý nhà nước về công tác pháp chế: đã trình Lãnh đạo Bộ đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; (ii) phối hợp với tổ chức pháp chế các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Lao động, Thương binh và Xã hội và Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp đã được ký kết.
Bên cạnh đó, các mặt công tác khác của Vụ đều được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt được những kết quả đáng ghi nhân như việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đánh giác tác động TTHC…
Trong năm 2022, Vụ CVĐCXDPL sẽ tiếp tục tập trung tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; Luật Ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị; triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng đoàn Quốc hội về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; xây dựng, trình Chính phủ, trình Quốc hội đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để khắc phục cơ bản tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP cho phù hợp với tình hình thực tiễn; nghiên cứu đề xuất việc lập đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) để đáp ứng theo yêu cầu của thực tiễn.
Các đại biểu tham dự đều đánh giá cao kết quả hoạt động của Vụ CVĐCXDPL trong năm 2021, đồng thời có một số đại biểu cũng đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả công tác của Vụ trong năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu ghi nhận và biểu dương Tập thể Vụ CVĐXDPL. Với bối cảnh dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, Vụ CVĐCXDPL ngoài những nhiệm vụ được thường xuyên thì cũng được giao nhiều nhiệm vụ phát sinh mới, phức tạp, có tính nhạy cảm; tuy nhiên tập thể Vụ đã đoàn kết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021. Để đảm bảo việc thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành Tư pháp năm 2022, Thứ trưởng đề nghị Vụ cần ý thức rõ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng pháp luật: đầu tư cho xây dựng thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững, phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng thể chế; tham mưu tổ chức triển khai Luật Ban hành VBQPPL và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương phối hợp nghiên cứu, chuẩn bị xây dựng đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); đề xuất giải pháp trong khâu lấy ý kiến đối với dự án, dự thảo văn bản QPPL, đặc biệt là lấy ý kiến nhân dân.
Đối với giải pháp trong năm 2022, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đề nghị Vụ cần chú trọng nâng cao tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức của Vụ; cần chú trọng hơn nữa quy chế phối hợp giữa Bộ Tư pháp với bộ, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đối với nhóm nhiệm vụ trong tâm trong năm 2022 cũng cần chú trọng nhiệm vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2011/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, đội ngũ người làm công tác pháp chế.
Nhân dịp này, Hội nghị đã nghe công bố Quyết định và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Vụ và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong năm 2021.