Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh hệ trung cấp, hệ cao đẳng

12/01/2022
Tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh hệ trung cấp, hệ cao đẳng
Chiều 11/1, các trường Cao đẳng Luật miền Bắc, Cao đẳng Luật miền Trung và Cao đẳng Luật miền Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022 thông qua hình thức trực tuyến. Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh tham dự và chủ trì Hội nghị.
Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác năm 2021 của trường Cao đẳng Luật miền Bắc đã ghi dấu ấn với số lượng tuyển sinh trung cấp luật vượt chỉ tiêu 181/160 chỉ tiêu (đạt 113%), thực hiện mô hình tuyển sinh liên thông từ trung cấp luật lên đại học luật. Trường đã tiếp tục xây dựng và thực hiện chiến lược cho mình và tạo động lực cho các tập thể, cá nhân tiếp tục đoàn kết, cống hiến để đạt được các mục tiêu chiến lược đặt ra trong những năm tới.
Trường Cao đẳng Luật miền Trung có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đào tạo và tuyển sinh các học viên, sinh viên quốc tế. Trường đã có nhiều cố gắng trong tuyển sinh các lớp đào tạo, bồi dưỡng với việc mở nhiều lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ, vị trí việc làm như văn thư lưu trữ, lãnh đạo cấp phòng, chuyên viên, chuyên viên chính…
Trường Cao đẳng Luật miền Nam có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển sinh trung cấp và cao đẳng luật, đạt 165/150 chỉ tiêu trung cấp luật (đạt 110%) và 100/100 chỉ tiêu cao đẳng luật (đạt 100% chỉ tiêu). Công tác phối hợp tuyển sinh liên kết, đào tạo, bồi dưỡng khác đều đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Trong năm 2022, các trường Cao đẳng Luật tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh hệ trung cấp, hệ cao đẳng; đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tăng cường phối hợp, liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín trong khu vực và trên cả nước. Tập trung công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tiếp tục triển khai biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu phục vụ giảng dạy chương trình đào tạo trung cấp, cao đẳng…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh đây là năm thứ hai sau khi ba trường Cao đẳng Luật được nâng cấp từ các trường Trung cấp Luật, năm đầu tổ chức tuyển sinh cao đẳng Luật dù vẫn còn nhiều khó khăn, thách thực về nhân lực, tổ chức bộ máy, nhưng nhiều mặt công tác của khối các Trường Cao đẳng Luật thuộc Bộ đã có những chuyển biến rõ nét hơn so với những năm trước đây.
Các trường đã hoàn thành việc kiện toàn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kết quả tuyển sinh cao đẳng cơ bản đạt yêu cầu đặt ra đối với năm học đầu tiên sau khi được thành lập; công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng vẫn tiếp tục được các trường quan tâm, đẩy mạnh. Với vị thế mới của trường Cao đẳng Luật đặt ở 3 miền của đất nước, Thứ trưởng yêu cầu các trường cần tích cực, chủ động nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ và triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ mới.
Cụ thể, bám sát, quán triệt, triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch công tác, Chương trình hành động của Bộ Tư pháp triển khai Nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; từng bước kiện toàn đội ngũ viên chức, trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tập trung thực hiện tốt công tác tuyển sinh hệ trung cấp, hệ cao đẳng bảo đảm đạt chỉ tiêu.
Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, sớm hoàn thành các giáo trình giảng dạy để bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo ở trình độ Cao đẳng Luật, đặc biệt là quan tâm xây dựng định hướng và chiến lược phát triển của từng Trường giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường công tác tuyển sinh theo hướng đa dạng hoá hình thức quảng bá tuyển sinh, mở rộng nguồn tuyển sinh bền vững; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và trong việc dạy và học.
P.Mai