Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phiên họp Hội đồng PBGDPL Trung ương

09/09/2021
Chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phiên họp Hội đồng PBGDPL Trung ương
Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh tại buổi làm việc trực tuyến với Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về chuẩn bị phiên họp Hội đồng PBGDPL Trung ương diễn ra vào chiều nay (09/09). Vụ trưởng Vụ PBGDPL Lê Vệ Quốc, đại diện Văn phòng Chính phủ cùng đại diện một số các đơn vị thuộc Bộ cùng tham dự cuộc họp.
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Vụ trưởng Vụ PBGDPL Phan Hồng Nguyên cho biết, thời gian qua, Vụ đã xây dựng, hoàn thiện các tài liệu phục vụ Phiên họp bao gồm: dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng; dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng từ năm 2013 đến tháng 6/2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng những tháng cuối năm 2021 và năm 2022; dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng những tháng cuối năm 2021; Dự thảo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng.
Vụ đã tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng và tổ chức Tọa đàm trực tuyến của Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng vào ngày 24/8/2021 để cho ý kiến đối với các dự thảo tài liệu. Trên cơ sở đó, Vụ đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo tài liệu. Đồng thời, hoàn thiện nội dung các tài liệu theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tại Phiếu trình ngày 06/9/2021; chuẩn bị hồ sơ báo cáo xin ý kiến Bộ trưởng về nội dung các tài liệu.
 

 
Về công tác hành chính chuẩn bị cho Phiên họp: Vụ đã đôn đốc các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương khẩn trương tham mưu, báo cáo Lãnh đạo Bộ Công thương có văn bản cử đại diện lãnh đạo Bộ tham gia làm thành viên Hội đồng. Tiếp tục hoàn thiện: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phân công 01 đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng; Tờ trình và dự thảo Quyết định của Chủ tịch Hội đồng ban hành Danh sách thành viên Hội đồng; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng…
Trên tinh thần đó, các đại biểu dự họp đã trao đổi, thảo luận và góp ý kiến đối với một số nội dung quan trọng, như: Nội dung tài liệu chuẩn bị cho Phiên họp; Thời gian tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng…
Để chuẩn bị kỹ lưỡng cho phiên họp Hội đồng PBGDPL Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các đơn vị khẩn trương chuẩn bị nội dung Báo cáo Bộ trưởng về công tác triển khai kết quả Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó cần lưu ý đến 02 vấn đề lớn: Kiện toàn Hội đồng PBGDPL Trung ương và các hồ sơ, tài liệu có liên quan; tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng PBGDPL Trung ương với nội dung: ra mắt Hội đồng, báo cáo tổng quan về tình hình công tác Hội đồng, dự kiến kế hoạch công tác của Hội đồng trong thời gian tới, lấy ý kiến về dự thảo quy chế Hội đồng, thảo luận về một số chuyên đề… Thứ trưởng cũng lưu ý đến nội dung quy chế Hội đồng xem xét rà soát theo Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
 N.D