Tránh 'nhờn thuốc' khi xử lý trách nhiệm trong chậm ban hành văn bản quy định chi tiết

07/09/2021
Tránh 'nhờn thuốc' khi xử lý trách nhiệm trong chậm ban hành văn bản quy định chi tiết
Phó Chủ nhiệm UB Xã hội Đặng Thuần Phong cho rằng cần có giải pháp để đôn đốc, tăng cường, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm tránh “bệnh nhờn thuốc” và bảo đảm phát huy hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.Sáng 6/9, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng, Ủy ban Pháp luật (UB) đã tổ chức Phiên họp mở rộng để thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội (QH) năm 2021.

Báo cáo tình hình thi hành Hiến pháp và thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 về tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UB Thường vụ (TV) QH và ban hành văn bản quy định chi tiết năm 2021, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của luật, pháp lệnh, đưa luật, pháp lệnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước… Bên cạnh đó, công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số hạn chế, bất cập nhất định.

Vì vậy thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, tiếp tục xác định việc triển khai thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, chú trọng hơn nữa việc xây dựng, ban hành các luật để cụ thể hóa đầy đủ, chính xác các quy định của Hiến pháp, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng XIII.

Đồng thời, ưu tiên nghiên cứu xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và 2022; tổ chức thi hành kịp thời, hiệu quả luật, pháp lệnh, tăng cường giám sát, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, công tác kiểm tra, thanh tra; tiếp tục nghiên cứu xây dựng, ban hành 63 văn bản quy định chi tiết (8 văn bản chậm ban hành, 55 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết sẽ có hiệu lực trong thời gian tới)…

Thẩm tra sơ bộ của Thường trực UB Pháp luật cho thấy trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 nhưng với chủ trương, đường lối sáng suốt của Đảng, sự đồng hành của QH, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng, công tác thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết đã đạt những kết quả tích cực. Tuy nhiên, Thường trực UB Pháp luật đề nghị đánh giá cụ thể về những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ.

Thường trực UB Pháp luật cũng chỉ ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn diễn ra, vấn đề xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan để xảy ra chậm trễ trong việc triển khai thi hành, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành chưa bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ. Từ đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành các văn bản nợ đọng; đồng thời chỉ đạo việc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 5 luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2011 được thực thi nghiêm túc…

Theo Phó Chủ nhiệm UB Xã hội Đặng Thuần Phong, Nghị quyết 67 đã yêu cầu xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc chậm ban hành văn bản quy định chi tiết và là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu. Qua giám sát, ông đánh giá cao Chính phủ xác định đây là tiêu chí để bỏ phiếu tín nhiệm của các thành viên Chính phủ. Tuy nhiên, cần có giải pháp để đôn đốc, tăng cường, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tránh “bệnh nhờn thuốc” và bảo đảm phát huy hiệu quả trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.

Ủy viên Thường trực UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Kim Anh thì đề nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của QH, UBTVQH; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thi hành; khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết; chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực chuyên môn, chính sách đãi ngộ cho đội ngũ công chức làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật, rà soát, sửa đổi các quy định về định mức kinh phí xây dựng pháp luật đảm bảo sát hợp hơn với thực tế.

Thục Quyên