Tập trung thể hiện những nội dung trọng tâm nhất Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch PT KT-XH

24/08/2021
Tập trung thể hiện những nội dung trọng tâm nhất Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch PT KT-XH
Sáng nay (24/8), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về báo cáo thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (PT KT-XH) năm 2021 và dự kiến Kế hoạch PT KT-XH năm 2022.
Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng CHính phủ về xây dựng Kế hoạch PT KT-XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Hướng dẫn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4880/BKHĐT-TH ngày 26/7/2021 về việc đánh giá thực hiện Kế hoạch PT KT-XH năm 2021, dự kiến Kế hoạch PT KT-XH năm 2022, Bộ Tư pháp đã xây dựng Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch PT KT-XH năm 2021 và dự kiến kế hoạch PT KT-XH năm 2022 (Báo cáo).
Báo cáo tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Phạm Văn Lâm cho biết, về cơ bản các đơn vị đều có ý kiến để xây dựng Báo cáo theo đúng định hướng đề ra. Sau khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến, Cục Kế hoạch - Tài chính cũng đã rà soát và hoàn chỉnh báo cáo và nêu lên những vấn đề khái quát nhất. Tại cuộc họp này, Cục Kế hoạch -  Tài chính mong muốn tiếp tục nhận được thêm những ý kiến góp ý để báo cáo hoàn thiện hơn. Các đại biểu dự họp đã tập trung trao đổi, thảo luận,  đã góp ý sâu hơn về nội dung và hình thức của Báo cáo.
 

 
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Mai Lương Khôi lưu ý Cục Kế hoạch - Tài chính tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát kỹ lưỡng, tránh bỏ sót nội dung trong Báo cáo.“Báo cáo này nhằm nêu những vấn đề kinh tế - xã hội trong lĩnh vực mà Bộ, ngành Tư pháp quản lý chứ không phải báo cáo kết quả công tác của Bộ ngành, do vậy, Báo cáo phải tập trung thể hiện những nội dung trọng tâm nhất, khái quát nhất, đảm bảo chất lượng của Báo cáo.”, Thứ trưởng nhấn mạnh.