Xây dựng đội ngũ Hội thẩm nhân dân tốt nhất cả về số lượng và chất lượng

27/08/2021
Xây dựng đội ngũ Hội thẩm nhân dân tốt nhất cả về số lượng và chất lượng
Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương tại Phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo diễn ra vào sáng 26/8.
Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Đề án: “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”“Báo cáo xin ý kiến về chủ trương ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại Tòa án”, do Ban Cán sự đảng TANDTC trình.
Sau khi lắng nghe ý kiến trao đổi của các thành viên Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nhà nước ta là nhà nước của dân, vì dân, đặc biệt là cần phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhưng phải thực hiện đúng Hiến pháp và có tính khả thi cao, sát thực tiễn; tiếp tục quán triệt mục tiêu đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII mà trước hết là hệ thống tư pháp.
Thay mặt Ban Chỉ đạo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Ban Cán sự Đảng TANDTC đã chuẩn bị công phu các dự thảo Đề án, Báo cáo. Mặc dù còn có những ý kiến khác nhau, các thành viên Ban Chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến chuyên sâu, có giá trị cao, thẳng thắn, nhiều chiều, thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta về cải cách tư pháp. Chủ tịch nước đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện Đề án và lắng nghe các ý kiến quý báu của các thành viên, bảo đảm sát thực tiễn, bảo vệ chế độ, quyền lợi của nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến là xu thế tất yếu, cần thiết trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 diễn ra vũ bão trên toàn cầu và sự đe dọa của dịch COVID-19; phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia và đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xét xử trực tuyến chỉ là biểu hiện cụ thể của xét xử trực tiếp với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và đảm bảo yêu cầu tuân theo pháp luật của phiên tòa.
Chủ tịch nước cho rằng, đây là vấn đề mới cần những bước đi thận trọng, chặt chẽ, tránh xảy ra sơ suất. Do đó, trước hết nên áp dụng trong xét xử các vụ án dân sự, tranh chấp thương mại, hành chính là chủ yếu và một số vụ án hình sự cần thiết, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Yêu cầu đặt ra là bảo đảm thuận lợi nhưng không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đương sự có liên quan các chủ thể trong phiên tòa và bảo đảm nguyên tắc của tố tụng, bảo đảm an toàn, hiệu quả, bảo mật chặt chẽ của quá trình tranh tụng và những vấn đề đặt ra. Do đó, không thí điểm áp dụng pháp luật trong tố tụng”, Chủ tịch nước chỉ đạo.
Đối với Đề án “Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp”, Chủ tịch nước đánh giá, việc triển khai áp dụng cơ chế Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử đã được tiến hành từ nhiều năm qua và đã làm tốt. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn cho vị trí Hội thẩm nhân dân, tổ chức hoạt động của Hội thẩm… còn một số vấn đề cần quan tâm, khắc phục để làm tốt hơn nữa trong thời gian tiếp theo.
Chính vì vậy, theo Chủ tịch nước, yêu cầu đặt ra là cần xây dựng đội ngũ Hội thẩm nhân dân tốt nhất cả về số lượng và chất lượng; bảo đảm quyền lợi chính trị và nâng cao tinh thần trách nhiệm của Hội thẩm nhân dân; khắc phục hạn chế trong việc lựa chọn chưa đúng, chưa đủ. Trong quá trình đó, cần chú trọng đến các yếu tố như kiến thức pháp luật của Hội thẩm nhân dân, không chỉ về bằng cấp, mà cần bồi dưỡng, đào tạo, có chính sách chế độ phù hợp…