Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

01/11/2020
Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Sáng nay (01/11), đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đến dự Đại hội, về phía khách mời có đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí là lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành ở Trung ương, đại diện lãnh đạo một số UBND tỉnh, Sở Tư pháp.
Về phía Bộ Tư pháp có Bộ trưởng Lê Thành Long, các Thứ trưởng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự cùng các tập thể, cá nhân là gương điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
 

 
Với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”, Đại hội Thi đua ngành Tư pháp lần thứ V sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; tuyên dương công trạng, thành tích của  tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời, đúc rút những bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2021-2025, tạo động lực cho ngành Tư pháp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong giai đoạn mới.
 

 
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực
Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển, toàn ngành Tư pháp luôn quán triệt, vận dụng sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thấm nhuần lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phát huy bề dày truyền thống của Ngành, hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, ngành Tư pháp đã tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực hoạt động với những nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp từng cá nhân, đơn vị và toàn Ngành vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức và phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận.
 

 
Bộ trưởng Lê Thành Long khẳng định, qua phong trào thi đua, các lĩnh vực hoạt động của Ngành tư pháp được đẩy mạnh, đạt hiệu quả ngày càng cao hơn. Công tác hoàn thiện thể chế nói chung, thể chế trong các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ngành nói riêng đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ chế theo dõi thi hành pháp luật được hình thành, bước đầu được triển khai thực hiện có kết quả, thể hiện qua việc phản ứng nhạy bén hơn trước những vấn đề gây bức xúc trong xã hội, nhân dân. Công tác hành chính tư pháp từng bước đi vào nền nếp, giải quyết một khối lượng lớn yêu cầu của người dân trong các lĩnh vực quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp, nuôi con nuôi, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội tham gia các dịch vụ công trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp được đẩy mạnh. Công tác thi hành án dân sự đã có sự bền vững về kết quả thi hành án; công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ pháp luật, tư pháp... được thực hiện bài bản, có hiệu quả hơn. Việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ mới được giao như kiểm soát thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đạt được một số kết quả rõ rệt. Việc tham gia với vai trò đại diện pháp lý cho Chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế bước đầu đạt kết quả khích lệ... Những kết quả nêu trên đã đóng góp thiết thực vào những thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và tăng cường vị thế đối ngoại của đất nước.
 

Phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Tư pháp. Theo đồng chí, trong suốt 75 năm qua, từ ngày đầu được thành lập cùng chính quyền dân chủ nhân dân, cho đến những tháng năm gian lao của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và sau này là thời kỳ Đổi mới, cùng với quá trình hoàn thiện bộ máy nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao cho Bộ, ngành Tư pháp ngày càng nhiều nhiệm vụ quan trọng, nặng nề hơn, nhưng cũng vinh dự, vẻ vang hơn.
 
Thực hiện lời dạy của Bác về một nền pháp quyền nhân nghĩa, bảo vệ chính quyền nhân dân, “bảo vệ quyền lợi cho hàng triệu nhân dân lao động”,  75 năm qua, ngành Tư pháp đã luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, kịp thời đề xuất, tham mưu các chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống  pháp luật và cải cách tư pháp, xây dựng nền tảng pháp luật dân chủ nhân dân; dùng công cụ pháp luật để bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
 

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước yêu cầu tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Bộ, ngành Tư pháp đã không ngừng đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tại Đại hội Đảng lần thứ XII, có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường XHCN, xây dựng, hoàn thiện hệ thống  pháp luật, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với truyền thống 75 năm phấn đấu, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công tác tư pháp trong thời gian tới tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025
Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” với mục tiêu phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp qua 75 năm xây dựng và phát triển; kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; nhằm tiếp tục cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành nỗ lực thi đua, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao tặng “Huân chương Lao động” hạng Nhất cho Bộ, ngành Tư pháp; Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân. Đại hội cũng đã công bố Quyết định trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua toàn quốc”cho cá nhân; trao tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho các tập thể, cá nhân; Vinh danh điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020.
 
 

Tin N.Dung
Ảnh An Như