Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và A-déc-bai-gian

28/10/2020
Củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa  Việt Nam và  A-déc-bai-gian
Để triển khai Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tư pháp nước Cộng hòa A-déc-bai-gian ký ngày 8/3/2016, trong thời gian qua, hai Bộ Tư pháp đã thực hiện đàm phán, thống nhất nội dung Chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2022 giữa hai Bộ Tư pháp. Nhằm đảm bảo kịp thời triển khai Chương trình hợp tác trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, hai Bên thống nhất thực hiện ký kết Chương trình hợp tác theo hình thức ký luân phiên thông qua con đường ngoại giao.
Chiều ngày 27/10/2020, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2022 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp A-déc-bai-gian. Trước đó, ngày 23/9/2020, Chương trình hợp tác này đã được Bộ trưởng Bộ Tư pháp A-déc-bai-gian Fikrat Mammadov ký.
Chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2022 giữa hai Bộ đã đề ra các hoạt động hợp tác dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2020-2022, như: (i) tổ chức trao đổi đoàn cán bộ giữa hai Bộ Tư pháp để tìm hiểu về hệ thống pháp luật và tư pháp, khảo sát kinh nghiệm trong ứng dụng tư pháp điện tử; (ii) tổ chức tham vấn về các tiêu chuẩn quốc tế và kinh nghiệm nước ngoài trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp; (iii) tổ chức các hội thảo trực tuyến giữa Học viện Tư pháp hai nước về đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp và (iv) trao đổi ấn phẩm, tài liệu, thông tin pháp lý.

 
Việc hai Bên ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2022 này thể hiện rõ mong muốn và quyết tâm của Bộ Tư pháp hai nước trong việc không ngừng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai bên trong thời gian tới, qua đó góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống gắn bó giữa hai nước Việt Nam-A-déc-bai-gian nói chung. Sau khi ký kết, Vụ Hợp tác quốc tế của hai Bộ Tư pháp, với vai trò là Cơ quan đầu mối thực hiện Chương trình hợp tác sẽ phối hợp với các cơ quan thẩm quyền có liên quan của mỗi Bên để triển khai có hiệu quả và chất lượng các hoạt động hợp tác theo đúng tiến độ, kế hoạch mà hai Bộ trưởng đã thống nhất. 
          Vụ Hợp tác quốc tế