Chỉ còn 4 ngày trước khi diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V

27/10/2020
Chỉ còn 4 ngày trước khi diễn ra Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
Thời gian tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V đang đến gần, các công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng. Hôm nay – ngày 27/10, Bộ trưởng Lê Thành Long đã nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo về tình hình triển khai các hoạt động chuẩn bị tổ chức Đại hội. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng dự.

Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn và Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng Nguyễn Thị Tố Nga cho biết, trên cơ sở góp ý của các đơn vị thuộc Bộ, các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên các Tiểu ban, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đã được chỉnh lý, hoàn thiện để trình Bộ trưởng cho ý kiến trước khi in phát hành. Kịch bản, chương trình Đại hội, thành phần khách mời, công tác lễ tân, hậu cần, hoạt động dâng hương, báo công tại Khu di tích và các hoạt động tri ân, thiện nguyện tại tỉnh Tuyên Quang… đã được xây dựng chi tiết; công tác thông tin, truyền thông về Đại hội được duy trì và tiếp tục thực hiện.
Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, các thành viên Ban chỉ đạo, thành viên các Tiểu ban và các cá nhân có liên quan cần chú ý bám sát chương trình, kịch bản, chủ động kiểm soát tốt thời lượng của chương trình sao cho gọn và đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, cần rà soát các công tác khác để thực hiện tốt. Thứ trưởng cũng cho ý kiến về kế hoạch tổng duyệt trước Đại hội và chương trình dâng hương báo công tại Khu di tích tỉnh Tuyên Quang.
Nhất trí với dự thảo các tài liệu trình để chuẩn bị cho Đại hội, Bộ trưởng Lê Thành Long đã cho ý kiến về các công tác chuẩn bị cho Đại hội, trong đó nhấn mạnh tất cả các hoạt động phải bám sát kịch bản. Bộ trưởng cũng đề cập đến tính ưu tiên và phương án dự phòng cho các hoạt động trước và trong Đại hội.
 
Như vậy, tính đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Theo dự kiến, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V sẽ được tổ chức vào ngày 01/11/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
An Như