Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng

14/05/2007
Thực hiện Chương trình công tác của Đảng bộ năm 2007, nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ Đảng, ngày 10/05/2007, Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng tại Hội trường số 4 - Trụ sở cơ quan Bộ Tư pháp.