Kế hoạch hoạt động năm 2007 của Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp

25/04/2007
Trên cơ sở phương hướng hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp đã được thông qua tại Đại hội công nhân viên chức, phương hướng hoạt động của Đảng bộ cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007, theo ý kiến đề nghị của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp, Bí thư các Chi đoàn tại cuộc họp Ban Chấp hành Đoàn mở rộng tháng 2/2007, ngày 8/3/2007, căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy tại phiên họp tháng 3/2007, Thường vụ Đoàn Bộ Tư pháp đã họp vào thống nhất xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2007 cụ thể như sau: