Hội nghị chuyên đề "Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

25/04/2007
Hội nghị chuyên đề "Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngày 25/4/2007, Đảng uỷ cơ quan Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị chuyên đề "học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại Nhà khách Chính phủ, 37 Hùng Vương, Hà Nội. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Bộ Tư pháp và các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ.