Quyết định thành lập Câu lạc bộ bóng đá cơ quan Bộ Tư pháp

14/05/2007
Ngày 24/4/2007, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 21/QĐ-CĐ về việc thành lập Câu lạc bộ bóng đá cơ quan Bộ Tư pháp. Câu lạc bộ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Ban chấp hành Công đoàn Bộ phê duyệt, có nhiệm vụ nâng cao thể chất và tinh thần cho cán bộ, công chức tham gia Câu lạc bộ, từ đó góp phần đáp ứng tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; từng bước xây dựng Câu lạc bộ thành hạt nhân của phong trào thể thao quần chúng tại cơ quan Bộ Tư pháp.