Ban Thanh tra nhân dân tổ chức họp phiên thứ nhất

09/05/2007
Ngày 03 tháng 5 năm 2007, Ban Thanh tra nhân dân được bầu tại Hội nghị Cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp năm 2007 đã tổ chức họp phiên thứ nhất để kiện toàn về tổ chức, hoạt động. Đến dự cuộc họp của Ban Thanh tra nhân dân có đồng chí Nguyễn Thuý Hiền - Đảng uỷ viên phụ trách công tác quần chúng, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp.