Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027

10/06/2024
Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027
Ngày 04/6/2024, Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024- 2027. Thông qua Đại hội, tuổi trẻ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn trong nhiệm kỳ 2022-2024, nhận diện những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024-2027.
Tới dự và chỉ đạo với Đại hội có các đồng chí: Vũ Kim Dung, Tổ trưởng Tổ công đoàn, Trưởng phòng Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ và 19 đồng chí đoàn viên thanh niên trong Chi đoàn. 
 

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe tóm tắt Báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024- 2027. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Chi ủy, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp triển khai toàn diện các phong trào, hoạt động, không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ 2022-2024, Chi đoàn đã thực hiện tốt các nhóm chỉ tiêu sau: Hàng năm, 100% đoàn viên, thanh niên trong Chi đoàn được đánh giá, phân loại công chức từ mức độ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đoàn viên, thanh niên là đảng viên được đánh giá đảng viên hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giới thiệu Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ kết nạp đảng viên cho 02 đảng viên… Đại hội đã thảo luận và phần lớn các ý kiến đều thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2024- 2027. Về phía khách mời, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Bí thư Chi Đoàn Văn phòng Bộ đánh giá cao sự chuẩn bị của Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, ghi nhận rất nhiều hoạt động sôi nổi của toàn thể Chi đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ và cho rằng thành tích của Chi đoàn Vụ đã đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Đoàn Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua.
 
 
Thay mặt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã ghi nhận những cố gắng của Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ trong công tác đoàn nhiệm kỳ 2022-2024, đặc biệt các đồng chí đoàn viên trẻ đã xác định đúng định hướng công tác đoàn, nhiệm vụ thanh niên của Bộ gắn kết chặt chẽ với công tác chuyên môn của đơn vị, đem lại những kết quả lớn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bộ, ngành. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư đoàn Bộ giao nhiệm vụ cho Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục cố gắng, phát huy những điểm mạnh, những lợi thế của Chi đoàn, khẩn trương xây dựng Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ mới để góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị được giao.
 

Thay mặt Chi ủy, Tổ công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Vũ Kim Dung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Chi đoàn Vụ Tổ chức cán bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2022-2024, đặc biệt là công tác xây dựng thể chế, tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp. Trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Vụ Tổ chức cán bộ cần tiếp tục kế thừa, phát huy và nối tiếp thành tích của nhiệm kỳ 2022- 2024. Hiện nay, lực lượng đoàn viên chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số công chức của Vụ Tổ chức cán bộ đã cho thấy vai trò to lớn trong thực hiện công tác chuyên môn và xây dựng Vụ Tổ chức cán bộ trong sạch, vững mạnh. Với sức trẻ, sự nhiệt huyết, đồng chí Vũ Kim Dung mong muốn Chi đoàn sẽ tích cực hơn nữa trong việc khuyến khích đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động phát hiện các nhân tố tích cực để đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện thành nguồn lãnh đạo cấp Vụ, cấp phòng của Vụ cũng như Bộ, ngành Tư pháp. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Vũ Kim Dung đề nghị các đoàn viên tiếp tục chú trọng hơn nữa vào công tác trau dồi chuyên môn và chính trị tư tưởng để tăng cường năng lực tham mưu đối với lãnh đạo Vụ cũng như năng lực giao tiếp, ứng xử với các đơn vị trong Bộ để giữ gìn và nâng cao hơn nữa hình ảnh, uy tín của Vụ Tổ chức cán bộ. 
 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027 gồm 05 đồng chí (Khúc Thu Huyền, Vũ Hoàng Tuấn, Đinh Hoàng Khánh, Phan Thu Thủy, Đặng Thị Lan Anh) và thống nhất thông qua Nghị quyết với tỷ lệ 100% đồng ý./.