Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 05/2024

24/05/2024
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 05/2024
Ngày 24/05, Đảng uỷ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ tháng 05/2024. Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đồng chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp giao đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ tiếp tục kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ; Quyết định bổ nhiệm đồng chí Cao Xuân Thủy giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Tiếp đó, các thành viên Ban Thường vụ được nghe đồng chí Đỗ Xuân Quý báo cáo kết quả công tác tháng 05 của Đảng uỷ Bộ Tư pháp. Theo đó, Đảng uỷ Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả.
 
Đồng chí Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp báo cáo tại Hội nghị.

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận được thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tám khóa XIII (Chương trình hành động số 07-CTHĐ/ĐU ngày 21/12/2023); các Chương trình, Kế hoạch để triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, cấp ủy cấp trên tại Bộ và các Kế hoạch công tác khác của Đảng ủy Bộ.
Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ Bộ đã phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 5/2024 của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV như: Tham mưu Chính phủ hoàn thiện, chỉnh lý và trình Quốc hội cho ý kiến để thông qua 10 dự án luật, 3 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến về 11 dự án luật khác; tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các đề nghị xây dựng, dự án luật được giao chủ trì soạn thảo; tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024;…
Trong công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, Đảng ủy Bộ phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối từ Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới” với sự tham gia của hơn 100 đồng chí là Ủy viên Chấp hành Đảng bộ Bộ và cấp ủy viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Đồng thời, tổ chức việc học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản, hướng dẫn mới của Ban Bí thư, của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc;…
Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cũng đạt nhiều kết quả tích cực.
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị. 

Đồng chí Đỗ Xuân Quý cũng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 06 năm 2024 như: Phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 6/2024, tập trung vào các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng pháp luật và việc chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp định kỳ tháng của Chính phủ; quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện văn bản, nghị quyết mới của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII;…
Ngoài ra, các thành viên Ban Thường vụ đã trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và đề nghị của Đảng ủy Tổng cục Thi hành án dân sự; rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy, ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; xét kết nạp Đảng và công nhận đảng viên chính thức cho Đảng viên dự bị;...
 
Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Bộ đã đạt được trong công tác tháng 05/2024; đồng thời nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 06/2024 cũng như các nội dung trao đổi tại Hội nghị. Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu chủ trương về sắp xếp đối với Chi bộ đơn vị mình; tiếp thu tối đa các ý kiến của thành viên trong Ban thường vụ Đảng ủy để hoàn thiện báo cáo kết quả công tác tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2024 của Đảng ủy Bộ Tư pháp.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin