Chi đoàn Vụ Con nuôi tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027

06/06/2024
Chi đoàn Vụ Con nuôi tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027
Thực hiện Công văn số 236 CV/ĐTN ngày 29/12/2023 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc tổ chức đại hội các Chi đoàn, Đoàn Khối các Trường Cao đẳng Luật nhiệm kỳ 2024 - 2027 và Công văn số 278 CV/ĐTN ngày 25/3/2024 của Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội các Chi đoàn, Đoàn Khối các Trường Cao đẳng Luật, sáng ngày 05/06/2024, Chi đoàn Vụ Con nuôi tổ chức Chương trình Đại hội Chi đoàn Vụ Con nuôi nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Đại hội Chi đoàn Vụ Con nuôi nhiệm kỳ 2022-2024 là đợt sinh hoạt chính trị vô cùng quan trọng đối với các đoàn viên trong Chi đoàn. Đại hội có nhiệm vụ: (1) Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2027 của Chi đoàn; (2) Tiến hành bầu Bí thư Chi đoàn Vụ Con nuôi, nhiệm kỳ 2024-2027.
Tại Đại hội, thay mặt Chi đoàn, Bí thư Chi đoàn Vụ Con nuôi nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã trình bày Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động của Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2027; báo cáo kiểm điểm của Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Trong nhiệm kỳ 2022 – 2024, Chi đoàn Vụ Con nuôi luôn nhận được sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Chi uỷ, Lãnh đạo Vụ, sự hỗ trợ và phối hợp Công đoàn Vụ cũng như sự định hướng, quan tâm, động viên của Đoàn Thanh niên Bộ trong việc triển khai các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị. Cùng với đó, tập thể đoàn viên trong Chi đoàn luôn có sự đoàn kết, nỗ lực, không ngừng cố gắng, tận tâm và phát huy tính chủ động, tự giác để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Trần Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ - Vụ trưởng Vụ Con nuôi thay mặt Chi ủy và Lãnh đạo Vụ Con nuôi ghi nhận, biểu dương những thành tích, những đóng góp của Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí hy vọng các đoàn viên tiếp tục phát huy, xung kích trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị và trong việc triển khai các phong trào, hoạt động đoàn thể, chú trọng các hoạt động có ý nghĩa thiết thực liên quan đến trẻ em.


Tham dự Đại hôi, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn bộ, đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp cũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn Vụ Con nuôi đã đạt được, chia sẻ và bày tỏ sự tin tưởng Chi đoàn Vụ Con nuôi sẽ khắc phục được những hạn chế, khó khăn, tiếp tục nỗ lực, xây dựng một tập thể Chi đoàn đoàn kết, vững mạnh. Đồng chí nhấn mạnh Chi đoàn Vụ Con nuôi cần định hướng những hoạt động phù hợp với điều kiện và khả năng của Chi đoàn, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trau dồi, phát huy văn hoá công sở, quan tâm công tác quy hoạch đối với đoàn viên, chú trọng công tác chăm sóc thiếu nhi, nhi đồng, tích cực tổ chức, triển khai các hoạt động chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 80 năm thành lập ngành (28/08/1945 – 28/08/2025).

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Bí thư Chi đoàn Vụ Con nuôi nhiệm kỳ 2024-2027, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thanh Vân tái cử là Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2024 – 2027.
Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Chi đoàn Vụ Con nuôi nhiệm kỳ 2024 – 2027 đã diễn ra thành công, tốt đẹp.