Chi bộ Khối Hành chính-Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam: Kết nạp đảng viên và Sinh hoạt chi bộ tháng 10

13/10/2023
Chi bộ Khối Hành chính-Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam: Kết nạp đảng viên và Sinh hoạt chi bộ tháng 10
Sáng 9/10, Chi bộ khối Hành chính thuộc Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đã tổ chức sinh hoạt chi bộ tháng 10 và kết nạp quần chúng Nguyễn Ngọc Trìu vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự buổi sinh hoạt và kết nạp đảng viên mới có đồng chí Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của chi bộ.
Sau lễ kết nạp đảng viên mới, đồng chí Nguyễn Đức Trường – Bí thư Chi bộ khối Hành chính đã tổng kết những kết quả đã đạt được, hoạt động đã triển khai trong tháng qua, nhắc nhở các đảng viên nắm bắt tình hình hoạt động nghiệp vụ trong tháng mới và triển khai các nhiệm vụ từ các tháng tới. Cũng tại buổi họp, đồng chí Bí thư chi bộ đã phổ biến, quán triệt tới toàn thể đảng viên nhiều văn bản quan trọng của cấp trên để triển khai thực hiện như: Công văn số 467/CV/ĐU của Đảng uỷ Bộ Tư pháp về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 117-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Quyết định của Đảng uỷ Khối; Công văn số 471-CV/ĐU của Đảng uỷ Bộ Tư pháp về việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện một số điều trong Quy định số 101/QĐ/TW ngày 28/02/2023 của Ban Bí thư (Khoá XIII) về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí; 
Quyết định số 1262-QĐ/ĐUK của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương ban hành quy trình kiểm tra, giám sát chuyên đề, giải quyết tố cáo đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Quy định số 117/QĐ/TW (ngày 18/8/2023) của Ban chấp hành Trung ương về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Tài liệu nghiên cứu những nội dung chính của kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới…
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, triển khai quy định, quyết định, văn bản chỉ đạo của cấp trên, cơ quan quản lý… Đồng chí cũng nhắc nhở, chỉ đạo các đảng viên chi bộ nắm bắt tinh thần, triển khai có hiệu quả các văn bản, chỉ đạo nói trên. Đồng thời động viên, khuyến khích các đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, bản lĩnh của đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tháng tới và những tháng cuối năm./.
Đoan Trang