Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

12/10/2023
Bộ Tư pháp tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023
Ngày 12/10, Ban Cán sự Đảng - Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương. Về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Để làm tốt công tác này, yếu tố có tính quyết định thành công là chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký và đội ngũ cán bộ tham mưu, cả về kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ. Vì vậy, từ năm 2021 đến nay, việc tập huấn nghiệp vụ công tác này luôn được Ban Chỉ đạo 35 của Bộ quan tâm triển khai thực hiện. 
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ phát biểu tại Hội nghị
 
"Hội nghị tập huấn hôm nay nhằm nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến đội ngũ cấp ủy, đảng viên của Bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong thực hiện; kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn thực hiện", đồng chí Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh.
 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị
 
Để Hội nghị đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị các đại biểu thực hiện tốt nội quy, kỷ luật, tham dự Hội nghị đầy đủ; nghiên cứu kỹ tài liệu Hội nghị đã được cung cấp; tích cực tham gia thảo luận, phát biểu về vướng mắc, bất cập từ thực tiễn để sau Hội nghị có thể triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất.
Đồng chí cũng đề nghị Báo cáo viên ngoài việc cung cấp thông tin, truyền đạt các kỹ năng, nghiệp vụ có liên quan đến chủ đề tập huấn cần dành thời lượng thỏa đáng để các học viên nêu ý kiến thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc về chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan. 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày chuyên đề về một số kỹ năng, nghiệp vụ nhận diện các nội dung thuộc nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch cần bảo vệ, đấu tranh phản bác trên các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, ngành Tư pháp; kỹ năng viết tin, bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Trên cơ sở đó, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nêu lên các khó khăn, vướng mắc để báo cáo viên giải đáp, chia sẻ.
 

Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo 35 Trung ương - báo cáo viên tại Hội nghị
 

Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Bộ Tư pháp - báo cáo viên tại Hội nghị
 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự khẩn trương, nghiêm túc của các đại biểu tham dự Hội nghị. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, sau Hội nghị này, đồng chí đề nghị các chi bộ cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau đây: tiếp tục quán triệt, phổ biến, tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ, đảng viên để nhận thức sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong lĩnh vực quản lý.
Đồng thời, cần tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện với giải pháp cụ thể, thiết thực để đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ đi vào nền nếp, chất lượng, thiết thực và hiệu quả; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, tăng cường tham gia viết tin, bài phản ảnh các vấn đề phát sinh trong thực tiễn gắn với các công việc, lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp và chú trọng đăng tải trên các phương tiện thông tin báo chí để tuyên truyền. Từ đó đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Bộ đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả cao hơn.
 
Thu Nga