Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Khóa XI

03/10/2023
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Khóa XI
Ngày 03/10, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp Khóa XI tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Hội nghị diễn ra dưới chủ trì của đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh.
Tại Hội nghị, đồng chí Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng, Đoàn thể, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ đã báo cáo, đánh giá kết quả công tác 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp. Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV năm 2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp.


Toàn cảnh Hội nghị.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự thảo Kế hoạch kiện toàn, bổ sung 01 Phó Bí thư Đảng bộ Bộ, 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025; thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự kiện toàn Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng thời, hội nghị cũng đã thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2023; dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Nam Hải - TTTT