Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BTP vinh dự nhận “Giải thưởng cống hiến” của Công đoàn Viên chức Việt Nam

02/10/2023
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BTP vinh dự nhận “Giải thưởng cống hiến” của Công đoàn Viên chức Việt Nam
Trong 02 ngày, 30/9 và 01/10, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Tinh,Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp vinh dự được nhận “Giải thưởng cống hiến” của Công đoàn Viên chức Việt Nam trao tặng. “Giải thưởng cống hiến” lần này được trao cho 10 đồng chí Lãnh đạo, Cấp ủy và cán bộ công đoàn các Bộ, ngành có đóng góp xuất sắc trong thời gian dài cho hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị và Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Giải thưởng cống hiến được trao tặng 5 năm 1 lần, là phần thưởng của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng cán bộ công đoàn, đoàn viên là lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo các cơ quan Trung ương có công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có đóng góp xuất sắc trong thời gian dài cho hoạt động công đoàn của cơ quan, đơn vị và Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Giải thưởng ghi nhận và tạo động lực thúc đẩy sự cống hiến của đội ngũ cán bộ công đoàn và lãnh đạo cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan chuyên môn đối với hoạt động toàn diện của công đoàn các cấp. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, cơ quan chuyên môn đối với tổ chức công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.