Chi bộ Cục ĐKQGGDBĐ: Sinh hoạt chuyên đề tại khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa

25/09/2023
Chi bộ Cục ĐKQGGDBĐ: Sinh hoạt chuyên đề tại khu di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa
Trong lịch sử đấu tranh cách mạng và kháng chiến của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thái Nguyên với vị trí chiến lược đã trở thành một bộ phận quan trọng của căn cứ địa Việt Bắc oai hùng. An toàn khu (ATK) Định Hóa - Thái Nguyên đã đảm bảo cho các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ đứng chân chỉ đạo phong trào cách mạng trên cả nước. Từ đây, vị trí chiến lược của Thái Nguyên đã được nâng lên một tầm cao mới. Sự ra đời của ATK trên đất Thái Nguyên và vai trò của nó đối với cách mạng và kháng chiến đã thể hiện rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Đây cũng là dấu ấn minh chứng cho vị thế quan trọng của Thái Nguyên trong những điều kiện lịch sử mang tính bước ngoặt của dân tộc. Nhằm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 24/9/2023, Chi bộ Văn phòng Cục và Chi bộ Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản tại TP.Hà Nội thuộc Đảng bộ Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm đã phối hợp với Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho đảng viên và quần chúng ưu tú thăm quan khu di tích lịch sử ATK Thái Nguyên.
 

 
 
Tại buổi sinh hoạt, Đoàn đã tổ chức dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên dâng hương bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người cùng với Ban chấp hành trung ương Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến vĩ đại của nhân dân Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Người là tấm gương sáng của tinh thần tập thể, ý thức tổ chức và đạo đức cách mạng và cũng là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Các đảng viên xin hứa phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đoàn kết một lòng xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

       

       

Tiếp đó, Đoàn được hướng dẫn viên giới thiệu tổng quan về Khu Di tích ATK cũng như cung cấp những thông tin lịch sử gắn liền với những năm tháng sống và làm việc của Người tại nơi đây: Ngày 06/12/1953, tại đồi Tỉn Keo, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đã họp thông qua kế hoạch tác chiến - tấn công chiến lược Ðông Xuân 1953 - 1954 để làm nên chiến thắng Ðiện Biên Phủ. Nhiều sắc lệnh quan trọng của Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được ký ban hành tại đây. Thủ đô ATK cũng là nơi diễn ra các hoạt động ngoại giao của nước ta thời ấy. Đoàn cũng thăm nhà trưng bầy bảo tàng nơi lưu giữ những tư liệu quý và hiện vật về chiến tích hào hùng của những năm tháng ở chiến khu Việt Bắc nơi Trung ương Đảng, Bác Hồ lãnh đạo toàn quốc bảo vệ độc lập dân tộc.

       

Học tâp đạo đức, tư tưởng, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên nguyện mãi mãi khắc ghi những lời Bác dạy, những điều Bác căn dặn trong Di chúc, cố gắng học tập và làm theo tấm gương đạo đức “Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư” của Bác; thực hiện nói đi đôi với làm; luôn gương mẫu trong công tác, học tập cũng như trong cuộc sống; tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; noi gương Bác, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là gốc của mọi việc, là công bộc của Nhân dân, việc gì có lợi cho dân phải gắng sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh”.


       

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp cho các đảng viên gắn kết hơn, tự liên hệ tốt hơn với thực tế công tác, chủ động nghiên cứu, đề xuất cải tiến nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ, hiệu quả trong tổ chức, hoạt động của đơn vị trên nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển bền vững đất nước.