Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

25/09/2023
Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị bầu Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025
Thực hiện Quyết định số 530-QĐ/ĐU ngày 06/9/2023 của Đảng ủy Bộ Tư pháp về việc chỉ định Chi ủy viên Chi Bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và xem xét, bầu làm Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ và trên cơ sở tình hình sắp xếp tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Thi đua – khen thưởng, ngày 22/9/2023, Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ đã tổ chức Hội nghị bầu Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Kim Tinh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp và toàn thể Đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Tinh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp cho biết, trên cơ sở đề xuất của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ về việc xem xét, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tham gia Chi ủy và xem xét, cho chủ trương, giới thiệu để Chi bộ bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 -2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp thống nhất với đề xuất của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị các Đảng viên của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người Đảng viên trong việc bầu Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Việc sớm kiện toàn được Phó Bí thư Chi bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ tiếp tục phát triển vững mạnh.
 

 
Tại Hội nghị, thay mặt Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ, đồng chí Phan Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Bộ Tư pháp trong mọi mặt công tác của Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ. Đối với các Đảng viên Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ cần tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đồng Nguyễn Kim Tinh, phát huy tinh thần tập trung, dân chủ của người Đảng viên để bầu được Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng viên Chi bộ, tiếp tục cùng với tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Vụ chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ tin tưởng giao cho Vụ Tổ chức cán bộ. Ngay sau khi Hội nghị kết thúc, Chi ủy Vụ Tổ chức cán bộ sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Đảng ủy Bộ Tư pháp chuẩn y kết quả Hội nghị theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị tổ chức bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Chi ủy viên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ với kết quả tỷ lệ phiếu bầu tập trung cao./.
Chi bộ Vụ Tổ chức cán bộ