Kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ

08/09/2023
Kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ
Chiều 08/9, Đảng ủy Văn phòng Bộ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Bộ để bầu kiện toàn Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ. Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể cùng dự Hội nghị.
Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng cùng sự đánh giá công tâm, khách quan về năng lực, phẩm chất, uy tín, khả năng quy tụ, đoàn kết tập thể, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu kín để bầu kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ. Theo đó, đồng chí Đỗ Xuân Quý, Phó Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ với số phiếu tán thành là 6/6 (đạt tỷ lệ 100%). Kết quả này thể hiện tình cảm, sự tin tưởng, tín nhiệm cao của Ban Chấp hành đối với đồng chí Đỗ Xuân Quý.
Sau phiên bỏ phiếu, Đảng ủy Văn phòng Bộ sẽ tiến hành các bước tiếp theo để kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Văn phòng Bộ.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 

Đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp tại Hội nghị


Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể tại Hội nghị.


Đồng chí Lê Tuấn Phong, Phó Chánh Văn phòng Bộ phát biểu tại Hội nghị.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin