Chi bộ Cục Kiểm tra VBQPPL: Tổ chức sinh hoạt thường kỳ và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức

07/09/2023
Chi bộ Cục Kiểm tra VBQPPL: Tổ chức sinh hoạt thường kỳ và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức
Chiều ngày 06/9/2023, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 9/2023 và trao Quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Lưu Vân Hương, đảng viên công tác tại Phòng Kiểm tra văn bản QPPL khối kinh tế. Đồng chí Hồ Quang Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì buổi sinh hoạt.
     Thực hiện sự phân công của Chi uỷ, đồng chí Phó Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Thu Hòe đã công bố Quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp công nhận đảng viên chính thức đối với đồng chí Lưu Vân Hương. Được sự ủy quyền của Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Bí thư Chi bộ Hồ Quang Huy đã trao Quyết định và chúc mừng đồng chí Lưu Vân Hương, sau 01 năm phấn đấu, rèn luyện đã trở thành đảng viên chính thức của Đảng; đồng thời, đồng chí Bí thư Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Lưu Vân Hương, sau khi được công nhận là đảng viên chính thức phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tiên phong, gương mẫu trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
     Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên trong Chi bộ đã được Chi uỷ phổ biến, quán triệt các văn bản của tổ chức Đảng cấp trên, của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành thời gian qua, cụ thể như: Quyết định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; Hướng dẫn số 109-HD/BTGTW ngày 17/7/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Kế hoạch số 109-KH/BCSĐ ngày 24/7/2023 của Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; Thông báo số 46-TBKL/BCĐ-m ngày 01/8/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2023 của Ban Chỉ đạo 35; sơ kết 05 năm thực hện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…
     Ngoài ra, tại buổi sinh hoạt thường kỳ, đồng chí Bí thư Chi bộ cũng đã trực tiếp quán triệt, lưu ý một số vấn đề quan trọng trong công tác chính trị - tư tưởng, phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ đang đặt ra đối với các đảng viên của Cục tại thời điểm hiện nay./.