Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 9/2023: Các mặt công tác Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật

31/08/2023
Họp Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 9/2023: Các mặt công tác Đảng đạt nhiều kết quả nổi bật
Sáng 31/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 9/2023. Hội nghị do Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đồng chủ trì.
Báo cáo kết quả công tác tháng 8 vừa qua, đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể cho biết, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của Đảng ủy Bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác đảng và đạt nhiều kết quả nổi bật về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng; Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội.
 

Toàn cảnh phiên họp do Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đồng chủ trì
 
Trong tháng 9, Đảng ủy Bộ sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy phối hợp với Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác tháng 9/2023; kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy các đơn vị cho phù hợp với quá trình kiện toàn, sắp xếp các đơn vị thuộc Bộ để triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; hướng dẫn việc lập Chi bộ cơ sở, Đảng ủy cơ sở tại các tổ chức đảng có đủ điều kiện; triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền và dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong tháng 09/2023, trọng tâm là kiện toàn các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc tương ứng với kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, tổ chức đảng của các đơn vị để triển khai thực hiện Nghị định số 98/2022/NĐ-CP.
 
Đồng chí Đỗ Xuân Lân, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể báo cáo kết quả công tác tháng 8/2023.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận cho ý kiến về một số nội dung như: kiện toàn các tổ chức đảng và bổ sung cấp ủy trực thuộc; chủ trương kiện toàn và dự thảo Kế hoạch kiện toàn bổ sung 01 Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, 01 Ủy viên Ban Thường vụ kiêm nhiệm Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến nhân sự; dự kiến Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ 14 (Quý III/2023); Xét kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức cho Đảng viên dự bị.
 


Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.
 
Tổng hợp ý kiến từ các đại biểu, Bí thư Đảng ủy Đặng Hoàng Oanh ghi nhận và đánh giá cao các kết quả Đảng ủy Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác tháng 8/2023, đặc biệt là các công tác dân vận, đoàn thể cũng như tập huấn, bồi dưỡng... đồng thời nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2023. Đồng chí cũng đề nghị Đảng ủy Bộ cần tập trung vào việc triển khai hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 23/9/2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; rà soát lại các nhiệm vụ đã đưa vào kế hoạch công tác của năm 2023, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành cần có văn bản đôn đốc các chi bộ trực thuộc; tập trung nhiệm vụ kiện toàn nhân sự Đảng ủy Bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát,...
 

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh phát biểu kết luận phiên họp
  
Thu Nga