Ban Tuyên giáo TW trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho 05 lãnh đạo Bộ, đảng viên BTP

06/10/2023
Ban Tuyên giáo TW trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tuyên giáo" cho 05 lãnh đạo Bộ, đảng viên BTP
Sáng 05/10, tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng cho 05 đồng chí lãnh đạo Bộ và đảng viên của Bộ Tư pháp. Dự và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” có đồng chí Phạm Thị Vui, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, thừa ủy quyền của Ban Tuyên giáoTrung ương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 05 đồng chí tại Đảng bộ Bộ Tư pháp.
Ngày 26/7/2023, Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Trung ương đã ký Quyết định số 2619-QĐ/BTGTW tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho 42 đồng chí thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vì đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. 
 

Toàn cảnh Hội nghị
 
Theo danh sách trên, Đảng bộ Bộ Tư pháp có 05 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương, gồm: đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Nguyễn Hồng Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp, trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; đồng chí Đặng Ngọc Luyến, Tổng Biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam, nguyên Phó Tổng biên tập Thường trực Báo Pháp luật Việt Nam; đồng chí Đỗ Xuân Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể; Báo cáo viên Trung ương.
 
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” là hình thức khen thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương để ghi nhận sự cống hiến của cán bộ, công chức, viên chức vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.
Anh Thư - Trung tâm Thông tin