​Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp họp thường kỳ tháng 03/2023

23/02/2023
​Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp họp thường kỳ tháng 03/2023
Chiều ngày 23/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 03/2023. Hội nghị do Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đồng chủ trì.
Hội nghị trao đổi, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Công tác cán bộ theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng bộ Tư pháp; Kết quả công tác tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3. Hội nghị cũng thảo luận thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK ngày 16/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; đồng thời xét kết nạp đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.
Tại Hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh nhất trí với báo cáo tại Hội nghị, đồng thời đánh giá cao các hoạt động trong tháng 2/2023, đặc biệt là Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể chỉ đạo hướng dẫn và quán triệt các Nghị quyết của Trung ương 6, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan TW. Thứ trưởng nhấn mạnh, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 06 Nghị quyết về phát triển vùng kinh tế, trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành 6 Chương trình hành động và 6 Hội nghị để triển khai các Chương trình của Chính phủ để triển khai các Nghị quyết vùng. Đảng ủy các cơ quan cũng như các Bộ, ngành, UBND đã xây dựng Kế hoạch để triển khai các Nghị quyết, Chương trình, trong đó có Bộ Tư pháp. Phó Bí thư, Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Đảng – Đoàn thể phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Bộ để triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị và các Chương trình của Chính phủ.
 
 
An Như