Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

15/02/2023
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 15/2, Công đoàn Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở, nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam, Phó Chủ tịch BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ; đồng chí Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).
 

Các đại biểu tham dự Đại hội
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra VBQPPL; đồng chí Trần Thanh Loan, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục và đồng chí Trần Thu Giang, Uỷ viên BCH Công đoàn cơ sở Cục nhiệm kỳ 2020 – 2023.
Phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở
Theo Báo cáo tại Đại hội, Công đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tư pháp, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, triển khai, sáng tạo và nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội lần thứ II - Công đoàn Cục đề ra, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển của đơn vị và ngành Tư pháp.
 
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL
 
Đặc biệt, trong thời gian qua, các công đoàn viên của Cục đã tích cực tham gia rà soát, soạn thảo, góp ý, thẩm định và kiểm tra nhiều VBQPPL liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn, qua đó chỉ ra được nhiều quy định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.
Đồng thời, Công đoàn Cục đã tổ chức giám sát việc thực hiện các văn bản, chính sách, chế độ, quy định có liên quan trực tiếp đến công chức tại đơn vị như giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ nâng bậc lương, nâng hạng/ngạch, khen thưởng, kỷ luật, chế độ thai sản và chế độ đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.
Các hoạt động văn hóa, thể thao và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên của Công đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ, Lãnh đạo Cục; qua đó góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mỗi đoàn viên công đoàn, củng cố tình yêu ngành, yêu nghề, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; vai trò của tổ chức công đoàn cũng từng bước được củng cố và nâng cao.
Công đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL cũng luôn chú trọng đến công tác thông tin truyền thông, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức trong đơn vị; thường xuyên vận động các công đoàn viên tích cực học tập, rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức.
Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh; hoạt động nữ công; tài chính công đoàn; kiểm tra giám sát đều đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra VBQPPL Nguyễn Duy Thắng trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2023

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Thắng đánh giá cao đội ngũ cán bộ Công đoàn Cục đã có những bước trưởng thành, thường xuyên phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sự cố gắng vượt qua khó khăn với ý thức trách nhiệm cao và nhiệt huyết của toàn thể đoàn viên đã góp phần quan trọng thúc đẩy mọi mặt hoạt động của tổ chức công đoàn, tạo được sự đổi mới trên các phương diện từ nhận thức đến lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Cục, từ nội dung đến hình thức, phương thức tổ chức phong trào và đã xây dựng được tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đóng góp vào kết quả chung của Cục Kiểm tra VBQPPL trong những năm qua.
Với những thành tích đã đạt được, Công đoàn Cục vinh dự được Công đoàn Bộ Tư pháp nhiều năm tặng giấy khen đơn vị xuất sắc trong hoạt động thi đua và hoạt động công đoàn, một số cá nhân được Công đoàn Bộ Tư pháp tặng thưởng.
Gắn hoạt động của tổ chức công đoàn với công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của Cục Kiểm tra VBQPPL
Ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra VBQPPL trong nhiệm kỳ vừa qua, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Công đoàn Cục cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đoàn viên chủ động học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của công đoàn các cấp, nêu cao trách nhiệm, bản lĩnh trong thực hiện công vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bám sát sự lãnh đạo của cấp uỷ cùng cấp và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời, sáng tạo tổ chức các hoạt động công đoàn; tiếp tục cụ thể hoá các phong trào, cuộc vận động của tổ chức công đoàn.
 

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền phát biểu tại Đại hội
 
Tiếp tục quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; quan tâm phối hợp tốt với Thủ trưởng đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn công tác thanh tra nhân dân, đổi mới công tác thi đua khen thưởng;…
Thay mặt Chi bộ Cục Kiểm tra VBQPPL, đồng chí Hồ Quang Huy đề nghị Công đoàn Cục tiếp tục bám sát cụ thể hơn, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các định hướng, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn viên chức Việt Nam, Công đoàn Bộ Tư pháp, Chi bộ Cục; động viên công đoàn viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn, tích cực tham gia, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với Lãnh đạo Cục về những vấn đề, giải pháp để cải thiện lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.
 
Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL Hồ Quang Huy phát biểu tại Đại hội

Tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức công đoàn gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cục Kiểm tra VBQPPL nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, bầu 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp.
Ngay sau đại hội, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức Hội nghị Rút kinh nghiệm với sự tham dự của công đoàn các đơn vị thuộc hệ thống Công đoàn Viên chức Việt Nam nhằm chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp trong hệ thống thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 
Anh Thư - Trung tâm Thông tin