Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 02/2023

01/02/2023
Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 02/2023
Chiều 01/02, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy tháng 02/2023. Chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh và Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh.
Hội nghị được tổ chức với các nội dung: thảo luận cho ý kiến về kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận cho ý kiến về kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 10/11/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; thảo luận cho ý kiến về chương trình hành động thực hiện nghị quyết Trung ương 03 tại Bộ Tư pháp; cho ý kiến về chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Bộ Tư pháp; bổ sung nội dung đại hội điểm công đoàn cơ sở Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.
 
 
 
 
 

Các đại biểu tham dự đóng góp ý kiến thảo luận tại Hội nghị.
 
Cũng tại Hội nghị đã diễn ra Lễ bàn giao công tác Đảng của Bộ Tư pháp và công tác văn phòng Đảng – đoàn thể. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu cùng Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đã ký kết biên bản bàn giao công tác Đảng của Bộ và công tác văn phòng Đảng – đoàn thể Bộ Tư pháp.
 


Lễ bàn giao công tác Đảng của Bộ Tư pháp và công tác văn phòng Đảng - đoàn thể.
 
Lê Huy - Trung tâm Thông tin