Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp

13/01/2023
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp
Chiều 13/01, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Cao Xuân Thủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.
Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.
Về phía Đoàn Thanh niên các Bộ, ban, ngành có đồng chí Nguyễn Ngọc Dân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Chính phủ; đồng chí Đinh Ngọc Tân, Bí thư Đoàn thanh niên Thanh tra Chính phủ; đồng chí Quản Văn Hải, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Hoàng Trần Phương, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; đồng chí Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Đoàn Bộ Giao thông vận tải.
Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên, Đoàn viên, thanh niên các Chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.
Theo Báo cáo Kết quả triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ trong năm 2022 tiếp tục được triển khai đa dạng, có nhiều điểm nhấn, đặc biệt là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nhiều hoạt động có tính mới, tính sáng tạo trong nội dung và cách làm. Hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học ngày càng được triển khai toàn diện trên các nhiệm vụ công tác của Bộ Tư pháp.
 

Phó Bí thư Đoàn Bộ Nguyễn Quang Huy trình bày Báo cáo tại Hội nghị.
 
Các chương trình tình nguyện đã có tính lan tỏa, hướng tới tính thiết thực, hiệu quả cao. Cụ thể, trong năm 2022, Đoàn thanh niên đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở gắn với từng đối tượng và địa bàn cụ thể; phát động đợt thi đua triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch tình nguyện mùa đông”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm, tặng quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, chương trình “Tết cho người nghèo”, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.
Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn được chú trọng, quan tâm hơn trước. Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá số lượng và chất lượng Đoàn viên; chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn; chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới với nội dung 5 tiêu chí rèn luyện; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn” gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Bên cạnh đó, công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã giới thiệu kết nạp Đảng cho 28 đồng chí đảm bảo chất lượng, đúng quy định.
Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp sẽ tập trung chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và phong trào “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các chương trình nhân Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện mùa đông.
Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Đoàn viên thanh niên; tổ chức tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ, ngành và Đoàn Thanh niên.
Tại Hội nghị, đại diện Đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn đã trao đổi, thảo luận và góp ý đối với dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.
 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.
 
Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp khẳng định, năm 2022 là năm thành công của Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, nổi bật, tiêu biểu, mang tính lan tỏa cao trong xã hội.
Bước sang năm 2023, đồng chí đề nghị tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tình yêu ngành, gắn bó với nghề và nâng cao phẩm chất đạo đức, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, định hướng giáo dục Đoàn viên giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực chủ động đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái, thù địch.
Đoàn Bộ cần tập trung chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng các hình thức trực quan, sinh động tới Đoàn viên thanh niên trong đơn vị; chỉ đạo các chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình kế hoạch hành động, thực hiện các nội dung chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn của cấp mình và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên theo hướng đổi mới đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, thế mạnh của từng cơ quan đơn vị.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; tiếp tục quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tham gia thưc hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi Đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng.
 

Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
 
Đánh giá cao kết quả công tác Đoàn của Bộ Tư pháp trong năm qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đoàn cần lan tỏa tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong các hoạt động Đoàn; tăng cường học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể Đoàn viên thanh niên; xây dựng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong các công tác Đoàn.
Đồng thời, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp trên với các cơ sở Đoàn trực thuộc.
Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.
 Ủy viên BCH Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Trịnh Xuân Tùng trao Quyết định Cụm trưởng Cụm thi đua các Cụm năm 2023


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các Đoàn viên thanh niên Bộ Tư pháp
Anh Thư - Trung tâm Thông tin