Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Tăng cường công tác phát triển Đảng viên

11/01/2023
Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Tăng cường công tác phát triển Đảng viên
Chiều ngày 10/01/2023, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 01/2023. Buổi sinh hoạt có sự tham dự của đồng chí Đặng Hoàng Oanh – Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ cùng toàn thể Đảng viên của Vụ Pháp luật hình sự - hành chính. Trong buổi sinh hoạt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh đã trân trọng trao Quyết định kết nạp Đảng đối với 03 đồng chí đang công tác tại Vụ.
Mở đầu buổi sinh hoạt Chi bộ, các Đảng viên đã lắng nghe đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ trình bày khái quát các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền; Nghị quyết số 28-NQ-TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Đồng thời, tại buổi sinh hoạt, đại diện Chi ủy, đồng chí Lê Thị Hòa – Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Bùi Thị Nam - Ủy viên Chi ủy Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể Đảng viên các văn bản quan trọng, bao gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.
Cũng tại buổi sinh hoạt, đại diện Chi bộ đã tiến hành trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ cho 05 Đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022. 
 

 
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện các Quyết định của Đảng ủy Bộ Tư pháp về kết nạp Đảng viên, hôm nay, Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 03 quần chúng ưu tú gồm: Đỗ Thùy Dương, Nguyễn Thị Thuần và Hoàng Thu Trang. 
Trong giây phút thiêng liêng tại Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp, trước lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí Đảng viên mới đã đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội. 
Tại Lễ kết nạp Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ phân công Đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ Đảng viên mới trong thời gian Đảng viên dự bị đối với 03 đồng chí. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh, Đảng ủy viên phụ trách Chi bộ chúc mừng các tân Đảng viên, đồng thời nhắn nhủ các Đảng viên mới phải không ngừng cố gắng, nỗ lực trong công tác chuyên môn, chính trị, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm của người Đảng viên.
 

 
Đại diện Chi ủy, đồng chí Lê Thị Hòa – Phó Bí thư Chi bộ cho biết: đây là lần đầu tiên Chi bộ kết nạp Đảng với số lượng 03 quần chúng ưu tú, nâng tổng số Đảng viên trong Chi bộ từ 19 lên 22 Đảng viên. Chi bộ Vụ Pháp luật hình sự - hành chính quyết tâm cao trong công tác xây dựng Đảng, phấn đấu trong thời gian tới đạt 100% công chức Vụ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vụ Pháp luật hình sự - hành chính